Siguiendo nuestro compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública de TeC  en este apartado de la web haremos públicas, regularmente y en documentos adjuntos, las cuentas de Terrassa en Comú (gastos e ingresos). 

 

Despeses

Despeses Capítol Import (€)
Sous i salaris PERSONAL 22658,10
Seguretat Social PERSONAL 9957,93
Local LLOGUERS 4719,00
Sales LLOGUERS 141,25
Suministres LLOGUERS 1053,16
Millora i manteniment LLOGUERS 615,02
Material de mà - Copisteria DIFUSIÓ 444,07
Publicitat DIFUSIÓ 621,10
Assesorament legal GESTIÓ 767,10
Estudis opinió GESTIÓ 3006,85
Manteniment WEB 438,55
Donacions a entitats sense ànim de lucre DONACIONS 895,90

Ingressos

Ingressos

Capítol

Import (€)

Dotació al Grup Municipal

DOTACIONS

37500,00

Donacions particulars DONACIONS 6444,00