Siguiendo nuestro compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública de TeC  en este apartado de la web haremos públicas, regularmente y en documentos adjuntos, las cuentas de Terrassa en Comú (gastos e ingresos). 

 

Despeses

Despeses Capítol Import (€)
Sous i salaris PERSONAL 8904,99
Seguretat Social PERSONAL 3472,29
Local LLOGUERS 4719,00
Sales LLOGUERS 132,61
Suministres LLOGUERS 1072,26
Millora i manteniment LLOGUERS 1568,56
Material de mà - Copisteria DIFUSIÓ 1026,09
Publicitat DIFUSIÓ 261,67
Retorn aportacions APORTACIONS 8600,00
Assesorament legal GESTIÓ 786,50
Plataforma Àgora WEB 5324,00
Manteniment WEB 381,60
Donacions a entitats sense ànim de lucre DONACIONS 970,01

Ingressos

Ingressos

Capítol

Import (€)

Dotació al Grup Municipal

DOTACIONS

37500,00

Donacions particulars DONACIONS 10718,67