Siguiendo nuestro compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública de TeC  en este apartado de la web haremos públicas, regularmente y en documentos adjuntos, las cuentas de Terrassa en Comú (gastos e ingresos). 

 

Despeses

Despeses Capítol Import (€)
Sous i salaris PERSONAL 7200,00
Seguretat Social PERSONAL 3055,42
Local LLOGUERS 4719,00
Sales LLOGUERS 806,11
Suministres LLOGUERS 1088,27
Millora i manteniment LLOGUERS 4092,31
Material de mà - Copisteria DIFUSIÓ 359,38
Publicitat DIFUSIÓ 694,14
Retorn aportacions APORTACIONS 10800,00
Assesorament legal GESTIÓ 1210,00
Estudi Opinió GESTIÓ 2649,90
Hosting WEB 105,20
Manteniment WEB 381,60
Donacions a entitats sense ànim de lucre DONACIONS 895,02

Ingressos

Ingressos

Capítol

Import (€)

Dotació al Grup Municipal

DOTACIONS

37500,00

Donacions particulars DONACIONS 8930,00