El plenari de Terrassa en Comú celebrat el dimarts 9 de juny va validar la consulta ciutadana de divendres i el document d’Acord municipal pel canvi a Terrassa. El nou escenari de canvi i lideratge a Terrassa expressat a les urnes el passat 24 de maig han fet imprescindible que les forces polítiques que han apostat pel canvi construïm un espai polític que el lideri.  Una opció del canvi, de l’obertura, de la modernitat, del futur i de la il.lusió i l’optimisme. Una opció que espera poder comptar amb el màxim suport de la resta de forces polítiques front una alternativa de continuïtat, gris.

L’acord municipal pel canvi a Terrassa ha de fer front a les diverses emergències de la ciutat amb el màxim consens polític. Les prioritats i urgències que haurà d’abordar el futur govern s’emmarquen en 4 eixos:

1.       Pla de xoc contra l’exclusió i la vulnerabilitat social, per sortir tots plegats de la crisi sense deixar ningú pel camí. Entre les mesures principals el dret a l’habitatge digne, dret a l’alimentació bàsica i als subministres mínims, renda garantida de ciutadania, etc.

2.       Impulsar un nou model econòmic i de ciutat inclusiva, equitativa, sostenible i que proporcioni igualtat d’oportunitats a tothom amb la posada en marxa d’un Pla de desenvolupament econòmic del sistema territorial de la ciutat i un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial, dinamitzar els polígons d’activitat econòmica, municipalització i gestió directa de l’abastament de l’aigua, etc.

3.       Promoure unes institucions del segle XXI per construir democràcia, ciutadania i comunitat, tot afavorint l’apoderament, l’autonomia i la cooperació de les persones i els col·lectius, entre ells i amb les institucions i organitzacions amb la realització de consultes ciutadanes, establint un sistema de rendició de comptes, assegurant la transparència i l’accessibilitat a les dades publiques, reformular l’estructura municipal i la implementació d’un codi ètic.

4.       Facilitar des de l’Ajuntament el dret a decidir de la ciutadania, donant suport al procés constituent que promogui el Parlament de Catalunya.

El pacte de govern i de ciutat haurà d’estar consensuat amb la major part possible de les forces presents al plenari municipal amb la redacció, abans de 100 dies, d’un Pla d’Actuació Municipal basat en les mesures especifiques per cadascun dels 4 eixos (es poden consultar al web de Terrassa en Comu).

Terrassa es troba en una cruïlla històrica i tenim davant nostre l’oportunitat, potser irrepetible, de transformar la ciutat en un lloc on valgui la pena per a tothom viure, créixer, treballar, estimar i relacionar-se. Podem fer realitat un projecte fet des de la complicitat i la il·lusió de la major part de la ciutadania. Cal un darrer esforç, de generositat i de passió, per fer-ho possible!