Avui Terrassa en Comú ha fet una roda de premsa centrada en les mesures per generar ocupació. A la roda de premsa han estat Xavi Matilla, alcaldable de TeC i Joan Coscubiela (ICV-EUiA).

"Es evident que l’actual model econòmic, sota el mite del creixement il·limitat ha creat un model de desenvolupament insostenible i que de fet és el que ens ha portat on som ara" ha explicat Matilla. Per tant, "els greus problemes d’ocupació i precarietat laboral que patim també són fruit d’aquest model. L’obsessió dels governs del PSC per fer de Terrassa una “Gran Ciutat” es va vincular únicament a la idea del creixement residencial, sense equilibrar-lo amb el desenvolupament d’activitats econòmiques que generessin una ciutat equilibrada" ha assenyalat Matilla. "A una ciutat castigada per l'atur com Terrassa cal aportar per l'educació per poder incorporar col.lectius a un nou model econòmic" ha declarat Coscubiela.

Altrament es va apostar excessivament per una ciutat “Capital” i “ciutat de serveis” i es van destinar molts esforços a un procés de terciarització de l’economia de la ciutat fet que va anar en detriment del nivell d’industrialització de la ciutat. El resultat ha estat una ciutat que ha perdut molt múscul industrial, i que ha assolit una xifra demogràfica molt desfasada respecte les capacitats del propi mercat laboral, creant un model de molt baixa autocontenció.

"Tenim el repte de modernitzar la ciutat. Hem de fer aflorar oportunitats per a tots i totes del potencial latent que té aquesta ciutat i la seva gent. Per fer aflorar oportunitats, necessitem tenir un projecte de ciutat" ha dit Matilla. En les properes eleccions podem decidir si donem resposta a la falta de projecte i a la inèrcia de tants anys a Terrassa, si fem saltar els taps, i construïm un projecte de ciutat que dibuixi un futur que ens motivi a avançar i que ens ofereixi oportunitats per a tots i totes.

Per revertir aquesta inèrcia, des de TeC, durem a terme una estratègia basada en:

- Promoure una nova economia, un nou model productiu, que sigui capaç de generar ocupació però que a la vegada sigui capaç d’iniciar un procés de transformació del model cap a una economia més innovadora i més social. Que destapi les potencialitats latents i que generi oportunitats per tothom independentment de les teves condicions i del barri que visquin. Que no deixi a ningú pel camí.

- Iniciar un procés de re-industrialització de la ciutat. En aquest sentit hi ha dos factors clau, com són la formació i la recerca, i un element estratègic: la Universitat. "Hem de buscar sinèrgies amb la universitat, generar il.lusió i oportunitats per evitar que els joves hagin de marxar de Terrassa"  en paraules de Coscubiela.

La formació ha d’estar en el centre del projecte polític d’aquesta ciutat, perquè potenciar la preparació dels terrassencs i terrassenques és sinònim de projectes i d’oportunitats a la ciutat. I, d’altra banda, la ciutat de Terrassa, de tradició industrial i vinculada en origen a l’Escola Industrial com espai de nexe entre formació i desenvolupament industrial, ha de deixar de viure d’esquenes de la universitat, tal i com passa actualment. La universitat s’ha d’implicar en els projectes de ciutat i cal aprofitar el seu potencial per resoldre els seus problemes i afrontar els nous reptes.

Una estratègia, combinada amb un canvi d’actitud respecte els taps d’aquesta ciutat."La prioritat ha de ser les necessitats i interessos de les persones, i no de determinats actors i pràctiques, que limiten el potencial i les oportunitats que té aquesta ciutat i la seva gent" ha declarat Matilla.

El repte és fer de Terrassa una ciutat de gent preparada. I disposar d’un ajuntament amb capacitat de lideratge i projecte que sigui capaç de gener sinèrgies entre universitat i ciutat, per dinamitzar l’activitat econòmica i oferir oportunitats per a tothom.
En aquest sentit, el programa electoral de TeC, contempla que l’ajuntament esdevingui un veritable assessor i facilitador públic que ajudi a establir sinèrgies entre empreses, activitats formatives i Universitat.

El repte és aconseguir sincronitzar ajuntament, formació professional, innovació i empreses de manera que puguin funcionar de manera coordinada i afavorir la creació de noves oportunitats, de noves empreses, en definitiva, de més ocupació i oportunitats. També es preveu impulsar un nou programa de formació i capacitació. Formar professionalment a les persones, i sobretot les que estan desocupades ha de ser una prioritat màxima. Adequant la formació a les necessitats de les empreses i als sectors en creixement. I, a banda, es preveu revaloritzar Terrassa com a ciutat activa i diversa a través d’optimitzar el sòl i edificacions industrials disponibles, impulsant actuacions d’actualització i renovació de les seves condicions, perquè siguin espais de qualitat per a noves activitats econòmiques. Realitzarem l’inventari de naus i sòls disponibles, per quantificar i qualificar quines són les seves condicions, i per establir les línies de millora i activació pertinents.

És l'hora del canvi, és l'hora de prendre mesures per generar ocupació.