Terrassa en Comú presenta 4 mesures al Ple Municipal del mes de gener per fer de Terrassa una ciutat més valenta, que garanteixi els drets de la ciutadania, radicalment democràtica i feminista.

La primera mesura exigeix al Govern del President Pedro Sánchez la retirada del Real Decreto Ley  21/2018 de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler i l'elaboració d'un de nou que contempli les mesures relatives a la limitació dels preus dels lloguers. La proposta demana a l'alcalde de Terrassa que en nom de l'Ajuntament adreci una carta al President del Govern manifestant el seu malestar per la retirada de la regulació dels preus dels lloguers fruit de la pressió dels fons voltors i que manifesti que Terrassa es suma a la petició d'altres Ajuntaments per tenir la possibilitat de poder intervenir els preus del mercat de lloguers, com a ciutat especialment tensionada, una eina urgent per lluitar contra la bombolla de lloguers i garantir el dret a un habitatge.

La segona mesura per instar a l'Institut Català de la Salut que adjudiqui la gestió del futur CAP Can Roca al Consorci Sanitari de Terrassa. La proposta insta a la Generalitat de Catalunya a pressupostar i iniciar les obres del CAP Can Roca amb la màxima urgència possible. El segon acord proposa que el Ple Municipal de l'Ajuntament manifesti el seu posicionament a favor i en defensa de la sanitat pública a Catalunya i la defensa de la gestió pública com a sistema que ha de permetre garantir una sanitat de qualitat per a tothom i la màxima transparència en la gestió i en el pressupost. Tanmateix insta a la Generalitat a signar, com més aviat millor, la modificació dels estatuts del Consorci Sanitari de Terrassa per tal que es faci efectiva la sortida del seu patronat de la Fundació Sant Llàtzer i que el CST passi a ser, com a entitat 100% pública, un mitjà propi del CatSalut. El darrer acord insta al Servei Català de la Salut a què immediatament després que el CST esdevingui mitjà propi, li faci l'encàrrec directe de la gestió del futur CAP Can Roca al Consorci Sanitari de Terrassa.

La tercera mesura demana la regulació de la proliferació de les cases d'apostes a la nostra ciutat. Una proposta, que entre els seus principals acords, insta pel que fa al Govern de l'Estat a reformar la Llei General de la Comunicació Audiovisual i la Llei general de publicitat per a fer efectiva la protecció del públic infantil i juvenil, regulant la publicitat de les Cases d'Apostes; a impulsar el Reial Decret de Comunicacions Comercials de les Activitats de Joc i de Joc Responsable amb l'objectiu de restringir la publicitat per a jocs i apostes en línia; a augmentar el tipus aplicable en l'impost sobre activitats del Joc per a les cases d'apostes i de joc en línia destinant els recursos suficients per a fer front als costs dels tractaments de les patologies que se'n deriven del joc d'apostes.

Finalment, presentem una quarta mesura per exigir al Ministre de Foment que autoritzi a salpar el vaixell Open Arms del Port de Barcelona per poder continuar amb les tasques de salvament i rescat de vides al Mediterrani. L'acord demana al President del Govern d'Espanya que exigeixi als estats de l'Europa mediterrània obrir els seus ports als vaixells de rescat, acollir les persones naufragades i prendre el compromís i establir mesures necessàries per a garantir el dret humà a l'asil. Els governs, els estats i la Unió Europea no poden impedir a la ciutadania organitzada fer allò que en realitat haurien d'estar fent ells, protegir i salvaguardar els drets humans fonamentals com el de la vida i el de l'asil. Les polítiques migratòries europees estan condemnant a milers de persones cada any a morir ofegades a les aigües del Mediterrani.