Terrassa està bruta. Si més no, més bruta del que seria desitjable. Aquest és un fet inqüestionable, comprovable empíricament. Totes tenim al cap imatges que ho demostren. O alguna persona coneguda que quan ha vingut a visitar-nos ens ho ha dit. El servei de recollida de neteja i recollida de residus municipal, prestat per l'empresa pública Eco-Equip no funciona adequadament. Tots tenim imatges de contenidors i papereres desbordades o coneixem casos de peticions de recollida que s'eternitzen, contenidors que estan ubicats en llocs inversemblants o serveis telefònics de recollida que no funcionen en cap de setmana que és quan més es necessiten. Com també és cert que hi ha incivisme. Es tracta de tres afirmacions que al nostre entendre són inqüestionables. Però vigilem, no ens confonguem, la principal responsabilitat no és ni de l'empresa, ni de la ciutadania, és política, de l'equip de govern del PSC, i específicament del responsable directe del servei el Sr. Marc Armengol. La responsabilitat de la situació actual és d'aquells que han governat i han pres decisions durant els darrers 3 anys.

Aquest és precisament l'objecte del Ple extraordinari que hem aconseguit convocar els grups municipals de Terrassa en Comú i ERC-MES, al que s'hi han sumat la resta de grups de l'oposició. Debatre i explicar la gestió política del problema, quines han estat les decisions que ha pres l'equip de govern del PSC durant els últims 3 anys i si s'escau reclamar que s'assumeixin responsabilitats polítiques.

Tot i que la problemàtica no és nova i ve de lluny, quan vàrem iniciar el mandat l'any 2015 tothom sabia quina era la situació en el servei: escassetat de recursos econòmics, dificultats de gestió de personal i incivisme al carrer. Aquest era el repte, com millorar el servei i la neteja de la ciutat a partir d'aquestes premisses. I per tant, el que hem de jutjar, políticament parlant, és el que s'ha fet durant aquests més de tres anys. I ho sento, però no són acceptables els arguments del PSC que es remunten a anys anteriors, semblen excuses per amagar la seva pròpia incompetència. Tampoc és acceptable que s'escudin en l'empresa o en l'incivisme.

Hem de concloure que la gestió política que ha fet del tema l'equip de govern del PSC ha estat lamentable. En tres anys ha sigut incapaç de redactar i aprovar un contracte-programa que reguli i controli l'activitat que s'encarrega a l'empresa, incapaç d'aprovar el Pla de prevenció de residus (que estava redactat des de l'any 2014) per aconseguir planificar les accions a futur, ha tingut l'empresa durant gairebé dos anys sense persona responsable de personal, ens ha enganyat i fet perdre el temps amb un suposat Pacte per la neteja que no ha servit per a res, el percentatge de reciclatge s'ha estancat en el 33,78% (quan la normativa UE marca l'obligació d'arribar al 55% el 2025) i no ha estat capaç de definir una política comunicativa potent per intentar revertir l'incivisme existent. Un autèntic desastre.

El més greu és que durant aquest període, tot i que l'equip de govern ha pogut incrementar els recursos econòmics de l'empresa (gràcies al fet que alguns grups de l'oposició hem facilitat l'aprovació de pressupostos) havent passat dels 17 Meur el 2015, als 22 Meur enguany, aquest notable increment no s'ha vist reflectit en la millora del servei, ans al contrari, la sensació és que continuar incrementant els recursos d'Eco-Equip és contraproduent, ja que la situació és pitjor ara que tres anys enrera. Quan això passa és evident que existeixen greus problemes en la gestió política.
De fet, és simptomàtic que l'anunci de petició de Ple extraordinari que vàrem realitzar al mes de juliol, hagi significat una sèrie de mesures a la desesperada del PSC per intentar maquillar el desastre. Mesures, però que no formen part de cap previsió o planificació i que només es deuen a una lògica reactiva que potser millori momentàniament la situació, però que en cap cas seran una solució definitiva al problema.

Espero que aquest Ple extraordinari serveixi com a mínim per a dues qüestions bàsiques, però imprescindibles. La primera és que el PSC reconegui que té (tenim a Terrassa) un greu problema amb la gestió de la neteja i els residus, deixi de negar l'evidència i humilment assumeixi que ha sigut incapaç de trobar solucions. La segona és que comencem a construir consensos, entre totes, responsables polítics i ciutadania, per establir les bases de futures solucions.

 

Xavier Matilla Ayala
Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú