Els portaveus dels grups municipals de Terrassa en Comú, Xavi Matilla i d’ERC-MES, Isaac Albert, han presentat avui a la Secretaria de l’Ajuntament de Terrassa la petició de Ple extraordinari per abordar exclusivament el problema de la neteja a Terrassa i la gestió de residus.

Al comptar amb les signatures dels 10 regidors dels dos grups municipals la realització del Ple extraordinari ja és un fet i ara queda en mans de l’equip de govern decidir la data per realitzar-lo. Al ser una iniciativa per abordar un problema de ciutat, però, els dos grups promotors de la proposta han cercat el consens amb l’equip de govern per acordar una data que permeti preparar el Ple. Segons TeC i ERC-MES si es vol que aquesta sessió extraordinària doni resultats, una bona data a plantejar és el 20 de setembre, atorgant marge a tots els grups a la tornada de l’estiu per aportar propostes per millorar la neteja, el reciclatge, etc. a la ciutat però no posposant més un debat que el dia d’avui es fa imprescindible.

Els seus portaveus, Xavi Matilla i Isaac Albert, també han coincidit en remarcar que d’ençà que es va fer pública la voluntat de realitzar aquest ple extraordinari a inicis del passat mes de juny, l’equip de govern sembla haver despertat de l’immobilisme on s’havia situat a l’hora d’abordar el problema de residus a la ciutat. Tot i que s’ha notat més en declaracions via xarxes socials que en acció directa, els responsables de l’equip de govern han anunciat accions concretes, sancions a abocaments il·legals, campanyes de conscienciació... Accions que per ERC-MES i Terrassa en Comú demostren un cop més que l’executiu municipal només reacciona als problemes de la ciutat quan temen que els hi repercuteixi en un cost polític i amb accions reactives i no sota planificació.

Pels proposants del ple, aquesta sessió ha de ser un àmbit de debat sobre com s’han estat fent les coses però sobretot com s’han de fer. Així, es pretén que des d’un debat constructiu es pugui desbloquejar temes indispensables com el contracte programa per Eco-Equip, línies d’acció i prioritats d’inversió pel nou Pla de Residus de la ciutat o problemes concrets com l’increment dels abocaments il·legals de voluminosos al costat de containers. La voluntat, un acord el més ampli possible del consistori per millorar la neteja a la ciutat, optimitzar i reduir el cost de la gestió de residus a la ciutat i trencar l’estancament del reciclatge a la ciutat.