Seguint el nostre compromís amb la transparència i l’accés a la informació pública de TeC en aquest apartat del web farem públiques, regularment i en documents adjunts, els comptes de Terrassa en Comú (despeses i ingressos).

 

Despeses

Despeses Capítol Import (€)
Sous i salaris PERSONAL 22658,10
Seguretat Social PERSONAL 9957,93
Local LLOGUERS 4719,00
Sales LLOGUERS 141,25
Suministres LLOGUERS 1053,16
Millora i manteniment LLOGUERS 615,02
Material de mà - Copisteria DIFUSIÓ 444,07
Publicitat DIFUSIÓ 621,10
Assesorament legal GESTIÓ 767,10
Estudis opinió GESTIÓ 3006,85
Manteniment WEB 438,55
Donacions a entitats sense ànim de lucre DONACIONS 895,90

Ingressos

Ingressos

Capítol

Import (€)

Dotació al Grup Municipal

DOTACIONS

37500,00

Donacions particulars DONACIONS 6444,00