Seguint el nostre compromís amb la transparència i l’accés a la informació pública de TeC en aquest apartat del web farem públiques, regularment i en documents adjunts, els comptes de Terrassa en Comú (despeses i ingressos).

 

Despeses

Despeses Capítol Import (€)
Sous i salaris PERSONAL 7200,00
Seguretat Social PERSONAL 3055,42
Local LLOGUERS 4719,00
Sales LLOGUERS 806,11
Suministres LLOGUERS 1088,27
Millora i manteniment LLOGUERS 4092,31
Material de mà - Copisteria DIFUSIÓ 359,38
Publicitat DIFUSIÓ 694,14
Retorn aportacions APORTACIONS 10800,00
Assesorament legal GESTIÓ 1210,00
Estudi Opinió GESTIÓ 2649,90
Hosting WEB 105,20
Manteniment WEB 381,60
Donacions a entitats sense ànim de lucre DONACIONS 895,02

Ingressos

Ingressos

Capítol

Import (€)

Dotació al Grup Municipal

DOTACIONS

37500,00

Donacions particulars DONACIONS 8930,00