Seguint el nostre compromís amb la transparència i l’accés a la informació pública de TeC en aquest apartat del web farem públiques, regularment i en documents adjunts, els comptes de Terrassa en Comú (despeses i ingressos).

 

Despeses

Despeses Capítol Import (€)
Sous i salaris PERSONAL 7815,90
Seguretat Social PERSONAL 3764,94
Local LLOGUERS 4719,00
Sales LLOGUERS 1235,55
Suministres LLOGUERS 985,05
Millora i manteniment LLOGUERS 1559,79
Material de mà - Copisteria DIFUSIÓ 1231,60
Publicitat DIFUSIÓ 341,53
Retorn aportacions APORTACIONS 10800,00
Assesorament legal GESTIÓ 363,00
Hosting WEB 451,88
Manteniment WEB 381,60
Donacions a entitats sense ànim de lucre DONACIONS 258,40

Ingressos

Ingressos

Capítol

Import (€)

Dotació al Grup Municipal

DOTACIONS

37500,00

Donacions particulars DONACIONS 9150,00