ERC-Mes i TeC presentaran al ple de juny una proposta de resolució per adoptar una sèrie de mesures per a la millora de la Festa Major de la nostra ciutat.

Una proposta que vetlla per actualitzar el model organitzatiu de la Festa Major, per fer-la créixer. Hem de superar una un model que no contempla la participació de la ciutadania. Cal fer un nou plantejament més obert i participatiu. Els protocols no han de ser restrictius, han de ser canviants, amb propostes renovades.