El passat ple l’Ajuntament de Terrassa va aprovar, per unanimitat, una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per recolzar als afectats per Síndromes de Sensibilització Central (SCC);  la Fibromialgia (FM), l’Encefalomielitis Miàlgica (EM/SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i l’Electrohipersensibilitat (EH). Aquestes malalties afecten, aproximadament, a un 3,5% de la població a Catalunya, unes 250.000 persones. Extrapolant aquestes xifres estaríem parlant d'unes 5.850 persones a Terrassa.

El passat ple de l'Ajuntament de Terrassa es va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per donar suport als afectats de Síndromes de Sensibilització Central. Aquesta proposta neix d'associacions i persones afectades per aquest tipus de malalties, que han decidit presentar aquesta proposta als Ajuntaments perquè posin en marxa plans de rescat per a aquestes persones. Previ a l'aprovació a l'Ajuntament de Terrassa ja s'havia aprovat a Tarragona, Barcelona, Vilanova i Vic.