Terrassa en Comú va alertar el passat 17 de febrer de què el 2n Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Terrassa el Sr. Miquel Sàmper, membre del PDeCAT (antiga Convergència) havia incorregut en fet molt greu i reprovable des d’un punt de vista ètic a l’haver publicat en el Diari de Terrassa un anunci del seu despatx professional d’advocats (ubicat a Terrassa). També va sol·licitar al Secretari de l’Ajuntament la redacció d’un informe jurídic per saber el seu parer respecte si s’havia produït alguna irregularitat en l’exercici de la compatibilitat que el Sr.