Terrassa en Comú ha presentat una sèrie d'esmenes per millorar la proposta de reglament per la creació d'un Consell de participació sectorial de l'Economia Social i Solidària. La proposta de reglament presentada per l'equip de govern, té una sèrie de mancances importants en diferents aspectes que limiten no només la participació sinó també la utilitat i la funció d'un consell d'aquestes característiques.

El 16 de març l’Equip de govern va fer un retorn del reglament de participació ciutadana. Dos anys més tard la ciutadania ha rebut respostes i ha vist el resultat de les aportacions que va fer. Finalment, s’ha reactivat el procés i es presenta un document per ser aprovat al ple.