La garantia dels drets fonamentals en la salvaguarda de la dignitat de les persones és una senya d’identitat dels estats democràtics. La majoria dels estats del món reconeix la universalitat dels Drets Humans com a fonament de garantia de la dignitat de les persones i participen en el sistema internacional dels Drets Humans. La superioritat jeràrquica i el caràcter imperatiu del Dret Internacional dels Drets Humans obliga als estats a promoure’ls, respectar-los, protegir-los i garantir-los tant en el seu territori com a l’exterior.