Fa poques setmanes es presentava el Pla director de l'esport de Terrassa, un document que reflectia una gravíssima manca d'instal·lacions esportives a la nostra ciutat. "Al llarg de molts anys i molts mandats hi ha hagut una deixadesa per part dels governs del PSC sobre els compromisos en matèria esportiva.

El dia 1 de febrer Terrassa ha signat el conveni de col.laboració amb Barcelona i Localret que li permetrà fer ús del software lliure i col.laboratiu per millorar la participació de la ciutadania a través de la plataforma Decidim a la nostra ciutat.

El passat ple de l'Ajuntament de Terrassa es va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per donar suport als afectats de Síndromes de Sensibilització Central. Aquesta proposta neix d'associacions i persones afectades per aquest tipus de malalties, que han decidit presentar aquesta proposta als Ajuntaments perquè posin en marxa plans de rescat per a aquestes persones. Previ a l'aprovació a l'Ajuntament de Terrassa ja s'havia aprovat a Tarragona, Barcelona, Vilanova i Vic.