La proposta de pressupostos presentada per l’equip de govern respon novament a una lògica de pura continuïtat. Podríem dir que augmenten les xifres però no les idees. Altrament hem de tenir present que la discussió política es centra únicament en 20Meur de 200 Meur. Per tant tornem a estar davant un exercici merament comptable on es manté el criteri de «repartidora» de recursos sense cap tipus de visió estratègica, sense visió de futur i el més greu i preocupant, sense capacitat de generar il·lusió.

Des del grup municipal de Terrassa en Comú volem manifestar la necessitat de continuar avançat per assolir unes ordenances fiscals més justes i progressives malgrat les limitacions competencials en què es troben els ajuntaments. Estem convençuts que Terrassa té una fiscalitat que ofereix molt marge per avançar en propostes fiscals més justes i progressives.

El diputat d'En Comú Podem al Congrés, Joan Mena, ha presentat avui a Terrassa les esmenes que ha registrat el grup confederal d'Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea als Pressupostos Generals de l'Estat 2018. "Hem registrat més de 2.100 esmenes, el que significa que pràcticament hem dissenyat uns pressupostos alternatius, perquè els presentats pel PP atempten contra els interessos de la ciutadania", ha explicat Mena.

El Ple Municipal de juliol ha aprovat les propostes presentades per TeC (dues que no es van poder aprovar el ple de juny per manca de temps): la primera centra el seu interès en el valor de la nostra ciutat com a territori únic en el sector audiovisual i el retorn social i econòmic que un element fonamental com el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) pot efectuar a la ciutat y  la segona p

Terrassa en Comú, a través d'En Comú Podem, ha presentat una esmena als Pressupostos Generals de l'Estat dins l'article 60 d'inversió nova en infraestructura i béns destinats a l'ús general.