La planificació de la mobilitat s'hauria d'abordar des de dues premisses fonamentals establertes per la mateixa Llei 9/2003 de la mobilitat. La primera és que la mobilitat és un dret: "el dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible".