Quan tractem un tema de mobilitat a la ciutat, estem tractant qüestions íntimament vinculades a la definició i construcció d’un determinat model urbà: equilibri i connexió entre barris, qualitat ambiental, atmosfèrica i soroll, confort i salut de les persones, entre d’altres. Per tant, qüestions que afecten directament a la qualitat dels espais públics de la ciutat i sobretot a la qualitat de vida de les persones.

En el Ple del passat dijous dia 28 de febrer va succeir un fet rellevant: el dictamen relatiu a la renovació de 15 autobusos de la flota del servei municipal de transport públic no va prosperar. La situació a la qual hem arribat en el tema dels autobusos a la nostra ciutat deixa palesa la inoperància i falta de planificació de l’equip de govern amb un la celebració d’un concurs de manera il·legal que va quedar suspès.

El passat ple de l'Ajuntament de Terrassa es va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per donar suport als afectats de Síndromes de Sensibilització Central. Aquesta proposta neix d'associacions i persones afectades per aquest tipus de malalties, que han decidit presentar aquesta proposta als Ajuntaments perquè posin en marxa plans de rescat per a aquestes persones. Previ a l'aprovació a l'Ajuntament de Terrassa ja s'havia aprovat a Tarragona, Barcelona, Vilanova i Vic.

Terrassa en Comú vol manifestar, en relació a la desestimació en el Ple d’ahir del dictamen “Autoritzar a TMESA la renovació de diversos vehicles pel període 2016-2017” el següent: