Des del grup municipal de Terrassa en Comú volem manifestar la necessitat de continuar avançat per assolir unes ordenances fiscals més justes i progressives malgrat les limitacions competencials en què es troben els ajuntaments. Estem convençuts que Terrassa té una fiscalitat que ofereix molt marge per avançar en propostes fiscals més justes i progressives.