La planificació de la mobilitat s'hauria d'abordar des de dues premisses fonamentals establertes per la mateixa Llei 9/2003 de la mobilitat. La primera és que la mobilitat és un dret: "el dret dels ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible".

Dimecres 30 s’ha presentat en roda de premsa una aliança tant de ciutats com de partits, fruit d’una nova etapa per generar el debat i trobar el consens.

Quan tractem un tema de mobilitat a la ciutat, estem tractant qüestions íntimament vinculades a la definició i construcció d’un determinat model urbà: equilibri i connexió entre barris, qualitat ambiental, atmosfèrica i soroll, confort i salut de les persones, entre d’altres. Per tant, qüestions que afecten directament a la qualitat dels espais públics de la ciutat i sobretot a la qualitat de vida de les persones.

L’Ègara Fòrum Mobilitat (EFM) va organitzar el debat sobre mobilitat on l'alcadable Xavi Matilla i els representants de les 7 candidatures a l’Ajuntament de Terrassa convidades van respondre a diferents preguntes sobre el tema.