Terrassa En Comú ha fet roda de premsa per presentar l'acord de Junta de Portaveus que portarà al Ple del mes de juny per instar l'alcalde a demanar en nom de l'Ajuntament de Terrassa la immediata derogació de la LRSAL. “Demanem que en un tema tan transcendental com aquest, l'alcalde es manifesti públicament, cosa que fins ara no ha fet.

Dimarts 14 de febrer es va debatre i es va votar al Congrés una proposició de Llei, presentada per Unidos Podemos i En Comú Podem per derogar la LRSAL coneguda com a “llei Montoro”, aprovada per la majoria absoluta del PP l'any 2013. És una llei que seguint les directrius d'austeritat, desmantella serveis públics, retalla les competències municipals i lliga de peus i mans als municipis amb una tutela desproporcionada per part del govern del PP. Una llei pensada perquè els serveis públics privatitzats, com l'aigua, siguin difícilment reversibles. 

A la passada Junta de portaveus de l'Ajuntament de Terrassa del mes d'octubre des de Terrassa en Comú vam proposar un acord per recolzar la proposició de Llei per derogar la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), més coneguda com a “Llei Montoro”, presentada al congrés dels diputats pel Grup Parlamentari Confederal Units Podem-En Comú Podem-En Marea, per a aplicació de mesures urgents en matèria de règim local.

Terrassa en Comú presentarà avui acord de Junta de portaveus de recolzament a la proposició de llei per derogar Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) que ha suposat una retallada competencial sense precedents i un important pas enrere sobre els serveis que presten les corporacions locals. Una Llei que ha comptat, des de la seva tramitació, amb l'absolut rebuig de gairebé totes les forces parlamentàries representades en les Corts Generals.