"Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena" Ingmar Bergman.

Des de Terrassa en Comú volem que el mes d'octubre, sigui a Terrassa el mes de la gent gran.

L'Assemblea General de Nacions Unides, a la Resolució 45/106, de 14 de desembre de 1990, va proclamar l'1 d'octubre Dia Internacional de la Gent Gran.

Terrassa té un important índex de població envellida, el 16,25%, més de 35.000 persones són majors de 65 anys. Amb una taxa de sobre envelliment de majors de 75 anys del 51,15% i del 15% per als majors de 85 anys. Caldria afegir que més del 70% de les persones grans viuen en habitatges amb problemes d'accessibilitat i un alt percentatge viuen soles. Només hi ha una residència pública, construïda en 1975. La ciutat té 1190 places de residència, igual que l'any 2005, només el 16% són públiques, no s'han creat més.

El Ple Municipal d'octubre ha fet un pas endavant per a la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a la nostra ciutat amb l'aprovació de l'acord relatiu als béns que han de revertir a la finalització del contracte de concessió a Mina. "El que fem avui és un acte d'absoluta normalitat. Cal ressaltar que més enllà de la majoria política que existeix en aquest ple per a la gestió directa hi ha un equip tècnic preparat per assolir el repte que tenim al davant. En aquest tema els sis regidors de TeC estarem al costat de l'alcalde.

El Ple Municipal de setembre ha servit per deixar palès que l'equip de govern no ha fet la seva feina en el tema del servei de transport urbà. Ens hem vist obligats a votar a favor de prorrogar el contracte actual una vegada més perquè els autobusos puguin continuar circulant per Terrassa. "Quan els autobusos apareixen en aquest Ple és que no anem bé. Avui aprovem una pròrroga perquè en un any i mig no disposem de cap document que ens permeti avançar.