Hem tingut coneixement, gràcies al Comitè d’empresa del Consorci Sanitari de Terrassa, que l’alcalde de Terrassa, com a President de la Fundació Privada Sant Llàtzer, ha proposat incrementar el lloguer de l’Hospital de Sant Llàtzer en un 56% (en més de 260.000 € a l’any), la qual cosa fa insostenible el manteniment per part del CST d’aquesta infraestructura, centre sociosanitari de referència a la nostra ciutat.

Terrassa en Comú ha presentat en roda de premsa la tercera proposta de resolució que portarà al Ple Municipal del mes de gener per instar a l'Institut Català de la Salut que adjudiqui la gestió del futur CAP Can Roca al Consorci Sanitari de Terrassa

El Ple Municipal de juliol ha aprovat les propostes presentades per TeC (dues que no es van poder aprovar el ple de juny per manca de temps): la primera centra el seu interès en el valor de la nostra ciutat com a territori únic en el sector audiovisual i el retorn social i econòmic que un element fonamental com el Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) pot efectuar a la ciutat y  la segona p

Avui hem presentat en roda de premsa les dues propostes de resolució i els dos acords de junta de portaveus que portarem al Ple Municipal de desembre; unes propostes centrades en la promoció dels certificats digitals i l'impuls de l'administració electrònica; la coordinació dels representants de l'Ajuntament al CST; la promoció de les joguines no sexistes i la defensa de la garantia i suficiència de les pensions.

Des de ja fa molts mesos que es parla de la greu situació econòmica en la qual es troba el Consorci Sanitari de Terrassa (CST), arrel que es fes públic el dèficit de 5 M€ de l'any 2015, la previsió d'un dèficit de 8 M€ per l'any 2016 i un deute històric acumulat de 39 M€.

Des de Terrassa en Comú vam sol·licitar la compareixença del Sr Alcalde, Jordi Ballart, a la Junta de portaveus de l'Ajuntament de Terrassa del passat dilluns 29 de setembre, per tal que pogués donar informació precisa sobre la reunió que va mantenir el passat dimarts 13 de setembre amb el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Toni Comín. Una reunió on s'havia de donar informació sobre el pla d’empresa del CST, davant la situació que pateix com a conseqüència del seu infra finançament històric.

Des de Terrassa en Comú sol.licitem la compareixença del Sr. Alcalde, Jordi Ballart, a la Junta de portaveus de l'Ajuntament de Terrassa del pròxim dilluns 26 de setembre, per tal que pugui informar de manera precisa sobre la reunió que va mantenir el passat dimarts 13 de setembre amb el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Sr. Toni Comín. Una reunió en la qual s'havia de tractar, entre altres temes, el pla d'empresa del CST que es proposa aplicar davant la seva actual delicada situació econòmica.

Terrassa en Comú ha presentat en roda de premsa les dues propostes de resolució que presentarà al ple de dijous. La primera per a la defensa de la Sanitat Pública a Terrassa i per al finançament adequat del CST i la segona per la creació d'una Oficina de Promoció Europea per afrontar els reptes socials i millorar el lideratge industrial a Terrassa a través de la promoció d'una nova economia i un nou model productiu, de consum i d'intercanvi al servei de les persones.

Pàgines