La necessitat de pensar i decidir com es governa l'àmbit metropolità de Barcelona no és un fet nou. De fet, podríem considerar que és un tema de reflexió i debat des de l'abolició de la Corporació Metropolitana de Barcelona l'any 1987.

Amb l'objectiu de detectar les deficiències de connectivitat urbana al terme municipal i de plantejar un programa d'actuacions amb les propostes de millora adients, l'Ajuntament de Terrassa ha encarregat dos estudis, a proposta de Terrassa en Comú (TeC), que se centraran en dues zones de la ciutat.