Terrassa ha crescut en més de 46.000 persones des de l’any 2000. Aquest brutal creixement ha situat la ciutat amb 216.500 habitants com a tercera ciutat més poblada de Catalunya. Altrament, durant aquest període de temps s’han produït importants canvis socials i econòmics que han configurat un nou context, amb noves problemàtiques i nous reptes.

El portaveu del Govern i del grup municipal del PSC, Amadeu Aguado, i el portaveu del grup municipal de Terrassa en Comú, Xavier Matilla, han informat a la Junta de Portaveus de l’evolució dels estudis que ha impulsat la Comissió d’Estratègia de Ciutat, constituïda el passat mes de febrer i integrada per l’alcalde, Alfredo Vega, i els portaveus dels dos grups municipals.