Un any d'Aigua Pública a Terrassa, aquest va ser el nostre compromís i seguirem treballant per una gestió transparent i amb participació ciutadana.

En data 10 de desembre de 2018 va començar a funcionar «Taigua» la nova empresa pública municipal que gestiona el subministrament d'aigua a la ciutat de Terrassa. Un aniversari que cal celebrar per la seva importància política i social que té.