En relació a la proposta d'Ordenances Fiscals (OOFF) i Pressupostos que ha presentat l'equip de govern del PSC, des de Terrassa en Comú hem proposat una sèrie d'accions puntuals d'acord amb els següents criteris:

Des del grup municipal de Terrassa en Comú volem manifestar la necessitat de continuar avançat per assolir unes ordenances fiscals més justes i progressives malgrat les limitacions competencials en què es troben els ajuntaments. Estem convençuts que Terrassa té una fiscalitat que ofereix molt marge per avançar en propostes fiscals més justes i progressives.