En el passat Ple de l'Ajuntament de Terrassa, des de Terrassa en Comú vam presentar una proposta de resolució per a la defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl, l' IRPH, les despeses en la formalització de les hipoteques i la clàusula de venciment anticipat, per al seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació de les quantitats "estafades" pels bancs. Recordem que ja van 8 sentències del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) en les quals ens diu que la Llei hipotecària espanyola és anòmala, injusta i il•legal.

Dilluns 23 de gener hem presentat en roda de premsa les accions que portarem al Ple Municipal del mes de gener, centrades en la proposta de resolució per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació.

Les pensions públiques constitueixen la principal font d'ingressos de més de 9.000.000 de pensionistes i les seves famílies i s'han constituït durant la crisi com un dels elements més importants que ha contribuït a mantenir a moltes famílies davant la difícil situació econòmica que travessem i que alguns considerem una estafa.

El Ple extraordinari d'Ordenances fiscals aporta, gràcies als partits de l’oposició d'esquerres, una nova lògica. Unes mesures que aporten coherència a un bon dictamen que ens porten a unes ordenances més progressives. Unes ordenances que bonifiquen a més gent, que són més equitatives. 

Avui en roda de premsa hem presentat el nostre posicionament respecte a la proposta d'Ordenances Fiscals (OOFF) que ha presentat l'equip de govern (PSC+CiU) per tal que siguin aprovades inicialment en el Ple extraordinari del pròxim dia 28 d'octubre.

Pàgines