Import del donatiu
* El límit legal és de 10.000€ entre totes les teves aportacions. Si superes aquest límit no podrem acceptar la transferència.
Dades personals
Ex. 27/11/2022
Direccions
Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS

Relació entre Terrassa en Comú i el col·laborador o col·laboradora
La realització de donacions econòmiques no implica la vinculació del/la col·laborador/a amb Terrassa en Comú ni li confereix la condició legal de soci/a, afiliat/da o simpatitzant. Tampoc queda obligat pels seus estatuts i altres normes internes. Conforme al que es disposa a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, de finançament de partits polítics, de finançament de partits polítics el seu donatiu tindrà la consideració de “donació privada”, diferent de les quotes de socis, afiliats o simpatitzants.

Protecció de dades de caràcter personal
Terrassa en Comú, d'acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informa que les seves dades seran incorporades al fitxer “Donacions 2016”, del que és responsable Terrassa en Comú, que l’utilitzarà per tramitar la seva col·laboració, gestionar els deutes bancaris, complir amb la normativa de finançament d'associacions i partits polítics i per a finalitats estadístiques. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot enviar un correu electrònic a info@terrassaencomu.cat adjuntant una còpia del seu document nacional d'identitat.