El Ple Municipal de setembre ha servit per deixar palès que l'equip de govern no ha fet la seva feina en el tema del servei de transport urbà. Ens hem vist obligats a votar a favor de prorrogar el contracte actual una vegada més perquè els autobusos puguin continuar circulant per Terrassa. "Quan els autobusos apareixen en aquest Ple és que no anem bé. Avui aprovem una pròrroga perquè en un any i mig no disposem de cap document que ens permeti avançar. Estem pràcticament igual que al maig del 2015 o, fins i tot, pitjor" ha declarat Xavi Matilla en la seva intervenció.

Des de Terrassa en Comú considerem que el servei d'autobús urbà és un servei de primer ordre a Terrassa i que hauria de ser tractat políticament amb la màxima prioritat. El servei d'autobús i, en definitiva, les persones que l'utilitzen es mereixen una consideració i un respecte molt més elevats per part dels responsables polítics que fins ara han decidit què és prioritari o no en la ciutat.

Un segon tema que ha tornat a estar present al ple ha estat la gestió directa de l'abastament d'aigua a la nostra ciutat. Des de Terrassa en Comú volem reconèixer i agrair l'enorme esforç que estan realitzant tots els serveis tècnics implicats, per avançar de manera àgil i amb enorme rigor tècnic i jurídic, en el procés d'establiment del futur model de gestió del servei d'abastament d'aigua.

Considerem que és possible avançar amb la fermesa que manifesta el dictamen gràcies al posicionament polític, majoritari i, que el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va manifestar el passat mes de juliol en favor de la gestió directa del servei. Cal remarcar que el primer acord del dictamen desestima les 5 al•legacions que l'actual empresa concessionària, Mina d'Aigües de Terrassa, ha presentat durant el tràmit d'audiència i que es continuen fonamentant en el fet de no reconèixer l'Ajuntament de Terrassa com a titular del servei. Explicitat en no presentar tota la documentació que s'ha demanat que perjudica tota la ciutadania de Terrassa.

A Terrassa s'acaba una concessió de 75 anys i aquest Ajuntament és sobirà de decidir quin serà el nou model de gestió. Se'ns està plantejant la continuïtat des de diferents estaments i persones entorpint i dificultant un procés ordinari de finalització de concessió, anteposant els interessos particulars al compliment de la legalitat i a l'interès col•lectiu de la ciutat i, sobretot, intentant incidir en una decisió la responsabilitat de la qual recau democràticament i sobiranament en l'Ajuntament. L'aigua havia funcionat d' una determinada manera a la nostra ciutat, els" taps" comencen a trontollar, finalment.

L'acord de junta de portaveus en defensa de l'autonomia de la gent gran, presentada en motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, demà dissabte 1 d'octubre, perquè les administracions locals que tenen competències per desenvolupar programes i accions que ajudin a promoure l'autonomia de les persones grans i a solucionar els problemes de dependència des d'un vessant transversal i des de la proximitat. Un acord presentat per TeC i donat suport a per tots els grups municipals amb l'abstenció del PP.

Finalment el Ple ha aprovat la proposta de resolució que hem presentat per incloure, a la contractació pública, clàusules per tal de garantir que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades i cadenes de proveïdors respectin els drets humans allà on realitzen les seves activitats.

Una proposta, la segona d'una sèrie de propostes que s'estan elaborant per garantir mecanismes de responsabilitat i ètica en el sistema de contractacions, que es basa a aplicar i aprofundir, des de l'àmbit local, les recomanacions de la Unió Europea i les Nacions Unides sobre la responsabilitat de les empreses en el respecte als Drets Humans i la legalitat internacional.

Des de Terrassa en Comú reforcem l'aposta del municipalisme en el compromís amb la lluita contra la vulneració dels Drets Humans, desenvolupant i aprofundint mecanismes pràctics que impliquin als diferents actors responsables de la seva protecció.