En el Ple d'aquesta tarda s'aprovarà una nova pròrroga del contracte per a la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa vigent entre l'Ajuntament i Transports Municipals d'Egara S.A (TMESA), simplificant, el servei d'autobusos urbans. Si no ens hem equivocat, serà la sisena pròrroga que es realitzi des de l'any 2009, sobre un contracte que es va iniciar l'any 1989 i que tenia una durada de 20 anys amb possibilitat de pròrroga de fins a 10 anys més. 

La darrera d'aquestes pròrrogues, la que finalitza el 31 de desembre d'enguany, la va decidir la Junta de Govern Local en data 22 de maig de 2015. Ho va fer al mateix temps que desistia del procediment d'adjudicació del contracte de gestió del servei en règim de concessió després que per dues vegades consecutives el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) anul·lés dos intents d'adjudicació a l'empresa Moventis per considerar insuficientment motivada la valoració tècnica realitzada i després que un estudi jurídic encarregat pel mateix Ajuntament determinés que el concurs era nul de ple dret, ja que al seu inici no s'havia publicat al diari oficial de la Unió Europea. Un procés que va durar gairebé dos anys i que va requerir 4 pròrrogues. Un greu error de gestió que ha significat per al pressupost municipal un sobrecost estimat de 2 mil·lions d'euros cada any, segons declaracions del senyor Sàmper, (2on Tinent d’alcalde a l’actualitat) durant la campanya electoral, i l'important endarreriment de la renovació de la flota d'autobusos que l'ha situat, de tots és conegut, en un nivell d'envelliment preocupant i perillós. En definitiva la precarització d'un servei públic fonamental. 

Tanmateix, podríem considerar que al juny del 2015 amb la desestimació del procediment de concurs, l'establiment de la nova pròrroga i l'inici d'un nou mandat i un nou govern, ara compartit entre PSC i CiU, s'obria un nou període en el qual treballar de valent per contrarestar els errors del passat. La pròrroga atorgava un any i mig, temps més que suficient per què el nou equip de govern fes el treball necessari per definir i implementar el nou model de gestió del servei d'autobusos. 

Malauradament, en aquests moments, molt a prop de finalitzar la pròrroga podem constatar tres fets. El primer, és que l'equip de govern té criteris contradictoris respecte a quin ha de ser el model de gestió adequat. Durant aquest període de temps des de diferents càrrecs de govern s'han manifestat opinions contradictòries respecte al que ha de ser el nou model de gestió. Mentre que l'alcalde ha manifestat predilecció per un model de gestió directe, el tinent d'alcalde de l'àrea de territori ha manifestat en diverses ocasions (amb poc convenciment) que prefereix gestió indirecta. I mentrestant s'ha creat una comissió perquè tots els grups municipals diguin la seva. Crec que l'equip de govern no acaba d'entendre que les majories es construeixen a partir de criteris i idees sòlides. Suposo que si no tens criteri, primer busques les majories. 

El segon és que des de l'equip de govern, i en aquest cas des de l'Àrea de Territori específicament, no s'ha realitzat el treball necessari que permeti en aquests moments prendre una decisió convençuda respecte al nou model de gestió. No es disposa de cap document que, en el context actual, analitzi i compari els diversos models de gestió per tal d'extreure’n conclusions. A parer nostre, i volem que quedi molt clar, el dèficit no és de capacitat dels serveis tècnics sinó de capacitat de gestió i planificació política. D'una certa incapacitat política per determinar quines han de ser les capacitats i dimensions dels serveis adequades per als treballs que es volen desenvolupar. 

I el tercer, que potser permet explicar molt clarament el perquè hem arribat un altre cop a la necessitat obligada d'haver de prorrogar, és que el servei d'autobús urbà no ha estat una prioritat política de l'actual equip de govern. Aquesta és una afirmació que recullim literalment de les explicacions que el mateix tinent d'alcalde de territoriva manifestar a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori del passat dilluns dia 19 de setembre i que va recollir el Diari de Terrassal’endemà. Segons ell, han preferit focalitzar el treball en la tramitació del Pla de Mobilitat Urbana. Pels que no ho recordin aquest és un document que es va encarregar a un conjunt d'equips externs i que ja estava completament redactat a la primavera de l'any 2015, final del passat mandat. I, en qualsevol cas, és admissible que el responsable polític del servei d'autobusos digui que no ha estat una prioritat política avançar en la implementació del nou model de gestió dels autobusos? És admissible que ho pensi després del seguit d'errors acumulats, que han suposat un significatiu sobrecost econòmic per a l'Ajuntament i la precarització del servei? En quin ordre de prioritats se situa per a ell un servei del qual depèn el desenvolupament de la vida quotidiana de milers de terrassencs i terrassenques? Quines garanties tenim que d'aquí a un any no haguem de tornar a prorrogar? 

Ens veurem obligats a prorrogar el contracte actual una vegada més perquè els autobusos puguin continuar circulant per Terrassa. Això no obstant, des de Terrassa en Comú considerem que el servei d'autobús urbà és un servei de primer ordre a Terrassa i que hauria de ser tractat políticament amb la màxima prioritat. El servei d'autobús i, en definitiva, les persones que l'utilitzen es mereixen una consideració i un respecte molt més elevats per part dels responsables polítics que fins ara han decidit què és prioritari o no en la ciutat.

Xavier Matilla
Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú
Article d'opinió publicat el dia 29 de setembre a Diari de Terrassa