La finalització de la concessió del servei públic d'abastament d'aigua en mans d'una empresa privada el proper mes de desembre del 2016 és l'oportunitat que té la ciutat de Terrassa per recuperar el govern d'un servei públic com és l'aigua. L'oportunitat de recuperar la gestió d'un dret humà bàsic, d'evitar que sigui un negoci privat i de prioritzar la seva funció social. Un servei que des de 1941, és a dir durant 75 anys, ha estat gestionat per l'empresa privada Mina d'Aigües de Terrassa, actualment en mans del grup empresarial multinacional Agbar. Un període de temps que ha significat que la ciutat perdés el control públic i que la gestió del servei s'hagi convertit en un exercici i un negoci opac.

Des de Terrassa en Comú hem apostat per la gestió directa de l'aigua des del primer dia de mandat, conscients que aquest és l'únic model que pot garantir que l'aigua sigui considerada com un dret humà universal així com un ple control públic i una màxima transparència en la seva gestió. Per aquest motiu, hem de celebrar el compromís polític que vam expressar 4 grups municipals (20 regidors/es de 27) en el ple municipal del passat dijous. Creiem que en el cas de l'aigua era absolutament imprescindible que hi hagués un posicionament ferm i majoritari a favor de la gestió directa per donar seguretat i confiança al procés que encara ens queda per davant.

Un posicionament que permet aportar seguretat interna, molt important per als serveis tècnics municipals. És la nostra responsabilitat que disposin d'un criteri polític unívoc per a que puguin fer la seva feina de la manera més tranquil·la possible. I també és un missatge extern. Que no una resposta. Un missatge de solidesa i unitat cap a la ciutadania en general i cap a determinats interessos particulars, per explicar que estem convençuts que l'Ajuntament està en disposició de recuperar la gestió d'un servei bàsic com és l'aigua, i que existeix la voluntat de fer-ho per què la gestió directa del servei d'aigua és l'únic escenari en què es pot garantir el control públic i la transparència de la seva gestió.

L'acord del Ple municipal en favor de la gestió directa és importantíssim, necessari, imprescindible, però no som ingenus i som conscients que és insuficient i que ens espera un camí complex fins a fer-ho realitat. En el que més enllà de la complexitat inherent ens hi trobarem amb estratègies i accions contràries als interessos generals de la ciutat, intencions d'intoxicar i d'enredar com ja ha començat a succeir. Per aquest motiu, és important insistir, en què el model de gestió directa no presenta cap dificultat jurídica o econòmica excepcional per si mateix. Que els conflictes jurídics i els riscos econòmics que se'n derivin estaran provocats per una empresa privada multinacional (i aquells que decideixin defensar-la) que després d'haver explotat el servei de l'aigua com a negoci durant 75 anys pretén blindar la seva continuïtat, i amb aquest objectiu sembla disposada a judicialitzar i condicionar el procés de lliure deliberació i elecció del futur model de gestió de l'aigua que ha d'efectuar la ciutat menyspreant d'aquesta manera a tota la seva ciutadania. Rebutgem el posicionament de l'empresa concessionària i malgrat que els seus intents per condicionar-nos ens sentim plenament lliures i amb totes les forces necessàries per prendre una decisió que prioritzi l'interès col•lectiu de la ciutat a l'interès econòmic d'una empresa multinacional.

Des de Terrassa en Comú creiem que aquesta important decisió presa a favor de la gestió directa de l'aigua significa un punt d'inflexió en la política municipal i dibuixa nous escenaris a la ciutat. Significa que, encara que a poc a poc, estan canviant les maneres de fer i les polítiques municipals. El treball i criteri de Terrassa en Comú, com a segona força municipal i primera de l'oposició, ha contribuït decisivament a iniciar aquest procés de canvi. Continuarem assumint la responsabilitat que ens pertoca en la construcció del futur de Terrassa: en primera instància per garantir que l'oportunitat que tenim al davant d'assolir la gestió directa de l'aigua es realitzi i en segona, per evitar que els canvis s'aturin aquí i puguem continuar impulsant les polítiques que han de fer realitat els reptes i projectes estratègics que aquesta ciutat necessita. Ja estem demostrant que si és possible recuperar sobiranies que aquest mateix ajuntament havia abandonat, que sí és possible prendre decisions que prioritzin l'interès comú als interessos particulars que durant tants anys han condicionat la política municipal a Terrassa.

Xavier Matilla
Portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú
Article publicat el 23 de juliol a "Diari de Terrassa".