El ple municipal de juliol ha aprovat la proposta de resolució conjunta per a la defensa del model de gestió directa del servei d'abastament d'aigües de Terrassa. El consens entre els quatre grups, PSC, TeC, ERC-MES i CUP, ha fet que 20 de 27 regidors facin un pas ferm per a recuperar la gestió d'un dret humà bàsic, d'evitar que sigui un negoci privat i de prioritzar-ne així la seva funció social.

"D'acord amb la informació tècnica i jurídica que disposem, considerem que l'Ajuntament està en plena disposició per poder gestionar de manera directa el servei, i que la gestió directa és el model que pot garantir que l'aigua sigui considerada com un dret humà universal així com un ple control públic i una màxima transparència en la seva gestió" ha explicat Xavi Matilla.

Segons ha explicat Matilla, l'acord que plantegen les quatre forces polítiques vol rebutjar de manera contundent el posicionament de l'empresa concessionària i ha afirmat: "malgrat els seus intents per condicionar-nos ens sentim plenament lliures i amb totes les forces necessàries per prendre una decisió que prioritzi l'interès col•lectiu de la ciutat a l'interès econòmic d'una empresa multinacional. Per aquest motiu reiterem el nostre compromís perquè la ciutat de Terrassa assoleixi un model de gestió directa del servei de subministrament d'aigua".

Aquesta important decisió significa un punt d'inflexió en les polítiques municipals d'aquest Ajuntament, que dibuixa nous escenaris de futur. Significa, així ho creiem a TeC, que a poc a poc s'estan produint canvis importants dins la manera de governar aquesta ciutat. "La feina que estem fent des de TeC ha estat decisiva per iniciar aquests processos de canvi. Hem començat a demostrar que en aquesta ciutat és possible recuperar sobiranies perdudes. Que en aquesta ciutat és possible prendre decisions que prioritzin els interessos col.lectius als interessos particulars que durant molts anys han condicionat la política municipal" va explicar Matilla al Ple.

Des de Terrassa en Comú hem apostat des del primer moment perquè la ciutat de Terrassa assoleixi un model de gestió directa del servei de subministrament d'aigua, conscients que aquest és un tema clau d'aquest mandat. Tenim un objectiu clar, creiem que és possible la gestió pública de l'aigua.

Al ple es va aprovar el reglament de participació ciutadana, un pas endavant, però des de Terrassa en Comú creiem que encara hi ha molts aspectes a millorar i un llarg camí per recorrer. És una mica més de camí fet, però com tota acció social, la participació és quelcom  viu, dinàmic, canviant i s'ha d'adaptar de forma contínua, per tant, és un document que ens ha d'ajudar a reglamentar la convivència participativa i fer créixer i enfortir els espais de decisió i els àmbits d’incidència ciutadana en allò que en definitiva, afecta la ciutadania. Seguirem treballant per garantir que aquest document s’apliqui en la seva màxima expressió i seguirem aportant i construint idees per millorar un document que no pot ser un punt final, sinó un punt de partida que ens ha de permetre seguir caminant cap a una democràcia real de protagonisme i control ciutadà.

El reglament del Consell d’Economia Social i Solidària també va ser aprovat ahir. Des de TeC treballarem pel canvi  que implica també posar nous models productius basats en l’economia social i solidària al centre de les polítiques de desenvolupament econòmic de la ciutat.

Seguirem defensant els béns comuns, la democràcia real de protagonisme i control ciutadà i els nous models productius basats en l’economia social i solidària.

Podeu veure el vídeo del ple a: https://www.youtube.com/watch?v=Skc1pV_dKB4