ERC-Mes i TeC presentaran al ple de juny una proposta de resolució per adoptar una sèrie de mesures per a la millora de la Festa Major de la nostra ciutat.

Una proposta que vetlla per actualitzar el model organitzatiu de la Festa Major, per fer-la créixer. Hem de superar una un model que no contempla la participació de la ciutadania. Cal fer un nou plantejament més obert i participatiu. Els protocols no han de ser restrictius, han de ser canviants, amb propostes renovades.

La proposta preveu l'actualització dels protocols de la Festa Major; una proposta de model de governança de la Festa Major més participatiu, on el pes organitzatiu sigui compartit entre l'Ajuntament i les entitats; elaborar una nova proposta del projecte El Jove que li faci guanyar protagonisme dins de la Festa Major; potenciar la programació d'espectacles i projectes escènics locals; fixar un límit màxim a pagar per la contractació d'un espectacle en un 15% del total de despesa de contractacions artístiques pressupostades; potenciar i promocionar durant la Festa Major els festivals que durant l'any se celebren a la ciutat i fer-los arribar a nous públics; posar en marxa un programa, d'acord amb la Coordinadora dels Grups de Cultura Popular de Terrassa i altres entitats culturals, per divulgar la Festa Major i en especial els actes centrals recollits als protocols entre les escoles d'educació infantil i primària i educació especial; fomentar la contractació a empreses socials dels serveis associats als espectacles de festa major com ara el muntatge i desmuntatge i, excloure els representants eclesiàstics del seguici de sortida d'ofici per tal de preservar la laïcitat de la nostra Festa Major.

Una proposta per fer uns protocols més dinàmics, responent al dinamisme de la cultura.