Avui Terrassa en Comú ha presentat en roda de premsa les dues propostes de resolució i la pregunta que formularà al Ple Municipal de demà.

La primera proposta, presentada conjuntament pels grups municipals de TeC-Cs-ERC-CUP, per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a pressupostar a 2016 els pagaments pendents i la finalització del Pla de Barris al barri de La Maurina i per instar al govern de la ciutat que assumeixi els seus compromisos i responsabilitats respecte de les problemàtiques i necessitats del barri de La Maurina.

Malgrat que l’Ajuntament de Terrassa hagi avançat en l’execució de les actuacions pendents, actualment resten per executar dues actuacions molt importants: la urbanització de la plaça de La Maurina i els carrers Felip II, Franc Comtat i passatges adjacents així com la construcció d’un equipament municipal a la mateixa plaça. Aquest és un fet contradictori i de difícil justificació, ja que aquest havia de ser l’espai central de l'estratègia de renovació plantejada pel projecte. Ara fa un any, en plena campanya electoral l’alcalde de la ciutat Jordi Ballart es va comprometre públicament a què una de les primeres accions que faria si guanyava les eleccions seria la remodelació de la plaça de La Maurina i la construcció de l’equipament. Una promesa de l’alcalde que, un any després, no només no s’ha concretat en cap pas ferm sinó que sembla embolicada en un mar de dubtes, amb missatges contradictoris respecte el que cal fer i com s’ha de fer, fet que fa que tinguem seriosos dubtes del seu compromís i la seva voluntat d’executar els projectes tal com van ser concebuts.

Independentment que es disposi d’instruments de finançament com la Llei de Barris,  els problemes i necessitats dels barris de Terrassa i en aquest cas específic del barri de La Maurina són problemes del conjunt de la ciutat i és el govern municipal qui té la responsabilitat. Proposem que el govern es comprometi a què en un període de 4 mesos concreti de manera consensuada amb veïns i entitats del barri quins han de ser els projectes concrets a executar d’acord amb la seva concepció original i que entre 2017 i 2018 es pressupostin les quanties previstes per executar-los durant aquests dos anys.

La segona proposta, presentada conjuntament pels grups municipals de TeC i CUP, per a actuacions urgents, per part de l’Ajuntament de Terrassa, per  garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics. En aquest cas volem traslladar al Ple l’adopció d’una sèrie d’acords que corresponen a les mesures que ha fet públiques el grup promotor de la ILP d’Habitatge (PAH, APE i Observatori DESC). Creiem que a part d’exigir a la Generalitat una nova Llei i que desenvolupi les parts vigents de la 24/2015, el nostre Ajuntament ha de començar a aplicar de forma urgent aquelles mesures, per garantir el dret a l’habitatge i els subministraments, que li permeten els instruments legals actualment en vigor. No valen excuses de falta de competències quan parlem de drets humans i no val seguir repetint que vam ser els primers i som els millors quan segueixen havent desnonaments cada dia a la nostra ciutat i l’Ajuntament no té capacitat per a re allotjar a les persones i/o famílies.

Pel que fa a la pregunta que farem, sol·licitarem  l’equip de govern i específicament al regidor d’esports Sr. Dani Nart la presentació, explicació i valoració de l’informe econòmic que la societat “Terrassa Olímpica 2010 S.A.D.” que ha de presentar un cop finalitzada la temporada, així com la verificació del compliment de les condicions acordades (acreditar per part de la societat concessionària l’acompliment de les seves obligacions tributàries i econòmiques amb personal i proveïdors; la verificació per part del Servei d’Esports de la no obtenció de beneficis en els comptes anuals de l’entitat) i els informes trimestrals que el Servei d’Esports ha hagut de redactar trimestralment al respecte de l’estat d’obligacions de manteniment i millora de les instal·lacions de l’Estadi Olímpic per part de la concessionària.

Finalment volem remarcar tres fets importants per a la nostra ciutat. Terrassa en Comú està preparant una proposta de resolució per al ple del mes de juny, per a incorporar una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals, incloent-hi les empreses municipals, que estableixi que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals.

Celebrem que l’alcalde de Terrassa Jordi Ballart anunciés ahir públicament a Televisió de Catalunya la seva decisió de municipalitzar el servei d’abastament d’aigua de la nostra ciutat. Una decisió que considerem totalment encertada. Un posicionament que des de TeC hem defensat des del primer minut en què ens vam constituir com a la primera força de l’oposició a l’Ajuntament de Terrassa i per al qual hem treballat de manera incansable i compromesa. L’aigua es un dret bàsic, és un bé comú i, per tant, mai s’hauria de mercadejar amb ella. Per garantir aquest dret fonamental cal un control públic i ciutadà del seu abastament. Esperem que el seu sigui un posicionament ferm i que sigui capaç de no cedir davant les fortes pressions i elevats interessos d’empreses, locals i globals,  que volen fer de l’aigua el negoci d’uns pocs. Si el seu compromís és ferm, volem reiterar al l’alcalde Jordi Ballart que en el camí cap a la municipalització de l’aigua a Terrassa ens tindrà al seu costat.

A la Junta de Portaveus celebrada el passat dilluns dia 23 de maig, es va aprovar l’esmena presentada per TeC al reglament de la Síndica de Terrassa que defineix un nou procés de convocatòria i selecció de la persona que ha d’ocupar el càrrec, de manera que deixi de ser una decisió opaca i sigui un procés obert i transparent a tota la ciutadania de Terrassa. En aquest sentit la proposta es concreta en un procés obert de convocatòria pública i la realització d’una consulta ciutadana. Lamentem que l’equip de govern no s’hagi posat d’acord. CiU, en coherència amb el treball de la seva regidora de qualitat democràtica, ha donat suport a la proposta. En canvi, el PSC ha preferit abstenir-se amb l’argument de no entendre necessari ni pertinent consultar a la ciutadania quina persona ha de ser el nou/va síndic/a. Una decisió estranya i flagrantment contradictòria amb el contingut del nou Reglament de Participació Ciutadana aprovat inicialment pel Ple recentment i recolzat per tots els grups menys el PP.

Des de Terrassa en Comú seguim treballant propostes per garantir els drets socials, per avançar en la millora dels barris de la ciutat i per fer de l’ajuntament una institució transparent.