Com no podia ser d’una altra manera el grup promotor de la Llei 24/2015 (la PAH i la APE) exigeixen alternatives urgents per garantir el dret a l’habitatge i als subministraments. La resposta al recurs presentat pel PP no pot ser una altra que activar mesures immediates per part de totes les administracions per a garantir aquests drets.

Ens alegrem que el nostre alcalde, Jordi Ballart, assistís el passat 3 de maig a la cimera convocada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per defensar la Llei 24/2015, a la que també van participar-hi altres ajuntaments i les entitats promotores de la Llei. Però dit això, ara calen compromisos i fets que demostrin la valentia del nostre alcalde en la defensa d’aquesta Llei. No n’hi ha prou amb esperar a veure que fa el Parlament de Catalunya, l’Ajuntament també té competències, eines i la responsabilitat de garantir el dret a l’habitatge i els subministraments de tota la ciutadania de Terrassa. Per fer-ho possible no serveix seguir insistint en ser el primer Ajuntament en aplicar sancions a bancs, mesura important, però que no ha servit per solucionar el problema de l’habitatge a la nostra ciutat. Tampoc serveixen les declaracions d’intencions grandiloqüents, però buides de contingut. Ara, més que mai, és necessari arremangar-se i posar-se a treballar.

Cal recordar que la Llei 24/2015 va entrar en vigor a l’agost de l’any passat i que molts Ajuntaments, entre ells el de Terrassa, no l’ha aplicat com ho hauria d’haver fet en aquest, quasi, any de vigència. En el cas de Terrassa hem de recordar que:

a)    Des de Terrassa en Comú vam haver de presentar una proposta de resolució al Ple de setembre de 2015, “Accions per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica” per exigir al govern l’aplicació de la Llei 24/2015.

b)    No s’ha modificat el protocol de talls del subministraments amb Mina pública d’Aigües, de manera que només funciona per aquelles persones que tenen aplicada la tarifa social. La resta de persones que compleixen amb el perfil d’exclusió residencial i que estan protegides per la llei, segueixen patint talls degut a que Mina no ho comunica a Serveis Socials.

c)    No s’ha fet cap estudi/estimació de les persones i/o famílies beneficiàries de la Llei 24/2015 a Terrassa.

d)    Tenim el cens de pisos buits de grans tenidors de la Generalitat i el que ha fet l’Ajuntament per aplicar les sancions de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, però no s'han fusionat aquests dos cens per crear un únic registre.

e)    Grans tenidors: no s’ha elaborat un protocol de notificació de contracte de lloguer social obligatori en cas de desnonament de deutors de bona fe, sigui d’hipoteca o de lloguer, i per tant, no es poden posar sancions per incompliment.

f)     Només s’han obert 4 processos administratius per a cessions obligatòries de grans tenidors.

g)    No s’ha fet cap campanya de difusió de la Llei 24/2015 perquè tota la població conegui els seus drets i pugui defensar-los en cas de desnonament o tall de subministrament.

Insistim, tal i com també fa el grup promotor de la Llei 24/2015, que ara mateix és fonamental garantir de forma real i immediata que no es produeixi cap retrocés en la cobertura de drets que estableix aquesta llei. Per tant, més que declaracions, el que s’ha de fer és avançar en accions concretes. Estem esperant que l’equip de govern de l’Ajuntament de Terrassa (PSC+CIU) comparteixi un pla d’accions urgents per fer front als articles impugnats pel PP que permeti aplicar, d’una vegada, la part no suspesa de la llei que està en vigor des de l’agost de 2015.

Si el grup promotor (PAH i APE) ja ha estat capaç de fer tot un llistat de mesures concretes, què no podria estar fent tot un ajuntament com el de Terrassa?. Algunes d'aquestes mesures les hauria de començar a aplicar l’equip de govern des d’avui mateix. D’aquestes mesures concretes i urgents proposades per l’equip promotor de la Llei volem destacar:

L’obligació de garantir el reallotjament adequat. Per poder-ho fer és imprescindible actuar utilitzant diferents eines; a) Mobilitzar els pisos buits mitjançant l’augment de la quantitat de les sancions i multes, i obrint expedients a tots els pisos de grans tenidors que permeti la llei; b) Utilitzar com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments els percentatges límit que marca la Llei 24/2015 i fent efectiu l’article 8, que no ha estat impugnat; c) Actualitzar el cens per detectar tots els habitatges que no estan complint amb la seva funció social tal i com marca la Llei 18/2007, d) Aplicar el principi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc públic de lloguer social, e) Mobilitzar els habitatges en mal estat de conservació, és a dir, aplicar els articles 32 i 40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del decret 1/2015, que permetin l'expropiació o ús temporal i f) Cal augmentar la partida pressupostària per a les ajudes d’urgència social pel pagament del lloguer o la hipoteca.

Esperem noves propostes de l’equip de govern que es tradueixin en compromisos concrets. Esperem que presentin mesures urgents per a lluitar contra el recurs del PP a la Llei 24/2015.

Per a l’aplicació d’aquestes mesures, junt amb les entitats promotores de la llei, i seguir garantint els drets dels articles que ha impugnat el PP, l’alcalde ens tindrà al seu costat. Per a només fer declaracions d’intencions i sortir en fotos, que no compti amb nosaltres.

Xavi Martínez
Regidor de Terrassa en Comú
Article publicat a Diari de Terrassa el dia 7 de maig de 2016