Al "Debat Obert" Canal Terrassa​ dels portaveus de l'Ajuntament de Terrassa​ del mes de maig hem debatut sobre el futur model de gestió de l'aigua a Terrassa. Aquí podeu veure el vídeo aquí

A finals d'aquest any s'acaba una concessió privada de 75 anys de la gestió del servei d'aigua en mans de MINA, Aigües de Terrassa. La ciutat de Terrassa té, per tant, l'oportunitat immillorable de poder recuperar la gestió pública de l'aigua, és a dir la seva municipalització. Des de Terrassa en Comú​ considerem i defensem que la necessitat de municipalitzar el servei es fonamenta en tres factors clau:

  1. L'aigua és un dret fonamental i per tant el seu servei no pot estar sotmès a les lògiques de mercat i al servei dels beneficis d'una empresa privada. L'aigua no ha de ser un negoci.
  2. El servei de l'aigua ha de ser transparent.
  3. El model de gestió ha de garantir un control públic del servei.

Durant aquests 75 anys ha quedat palès que la gestió privada de l'aigua a Terrassa no ha estat transparent. De fet, l'empresa concessionària actual MINA Aigües de Terrassa​ (dins de la qual hi ha l'empresa Agbar) a hores d'ara encara posa dificultats per facilitar a l'Ajuntament de Terrassa tota la documentació que se li ha requerit i que és necessària per finalitzar la concessió. Amb una gestió privada, el rebut que paguem tots els ciutadans ha de suportar els beneficis de l'empresa i també altres conceptes com són alts sous de càrrecs directius o la publicitat de l'empresa. Despeses molt importants que amb una gestió pública no serien necessaris.

I també ha quedat demostrat que amb una gestió privada l'administració no exerceix el control públic desitjat. I en aquest sentit també hem d'explicar, que la pèrdua de control públic del servei en el cas de Terrassa, ha estat responsabilitat dels successius governs del PSC durant els últims 36 anys. Un partit que ha mantingut una actitud despreocupada pel control públic i complaent amb què l'empresa concessionària hagi gestionat el servei sense cap tipus de transparència.

És per aquesta actitud permissiva i còmplice del PSC, que en aquests moments l'actual empresa concessionària, malgrat que no existeixi cap escenari que permeti la seva continuïtat automàtica, s'atreveix a condicionar el procés d'elecció i implantació del futur model de gestió. Seria recomanable, respectuós i elegant que l'últim servei que faci a la ciutat l'empresa MINA sigui tancar la concessió sense generar conflicte. Hem d'entendre que qualsevol enfrontament jurídic o comunicatiu que l'empresa realitza vers l'Ajuntament, en realitat, està en contra de tota la ciutadania de Terrassa i en favor única i exclusivament dels seus interessos econòmics. Encara està per demostrar que el PSC Terrassa​ tingui la llibertat, la capacitat i les ganes de canviar la seva actitud permissiva i còmplice vers l'empresa concessionària actual.

Des de TeC continuarem defensant que l'aigua és un dret fonamental i que no ha de ser un negoci. Continuarem defensant la municipalització del servei de l'aigua a Terrassa i que l'interès comú dels terrassencs/ques ha d'estar sempre per sobre dels beneficis d'una empresa privada.