Dimecres 30 s’ha presentat en roda de premsa una aliança tant de ciutats com de partits, fruit d’una nova etapa per generar el debat i trobar el consens. Una presentació que ha comptat amb Isaac Albert (regidor i portaveu del grup municipal d’ ERC-MES Terrassa), Xavi Guerrero (regidor d'Espai Públic i del Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats i portaveu del grup municipal d’ ERC Sabadell), Xavi Matilla (Regidor i portaveu del grup municipal de TeC), Maties Serracant (tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat a l’Ajuntament de Sabadell, Crida per Sabadell) i Maria Sirvent (regidora i portaveu del grup municipal CUP Terrassa)

Continuar reivindicant el Quart Cinturó no és més que reivindicar una estratègia especulativa: fomentar la construcció d’obra civil per revalorar el sòl lliure del territori (habitualment de titularitat privada), mitjançant la inversió pública.

Davant el procés de canvi i nous paradigmes hi ha l’oportunitat de construir un nou projecte territorial i de mobilitat que cal construir des del territori. Un nou projecte que cal fer de manera compartida, evitant les visions localistes i exercint lideratge públic com a defensa de l’interès col·lectiu en contraposició a la proposta de resolució que presentaran al Ple de març PSC-CDC.

Han passat molts anys d'ençà que es va dibuixar per primera vegada el Quart
Cinturó. El territori català i el Vallès específicament no són els mateixos. Han canviat i evolucionat molts supòsits tant pel que fa a la planificació del territori i la mobilitat, com pel que fa al desenvolupament econòmic. No podem continuar aplicant velles solucions a un nou context.

Cal obrir un debat territorial ampli en què els Ajuntaments, és a dir els representants de la ciutadania, liderin un nou model de cohesió i desenvolupament del territori. Cal redefinir un nou model de mobilitat i accessibilitat territorial, que reconsideri la necessitat d’insistir en velles infraestructures viàries com el Quart Cinturó, i en canvi faci una aposta decidida per l’optimització de les xarxes existents i sobretot per la priorització del transport públic col·lectiu.

Tenim al davant el repte de construir un nou projecte territorial al Vallès.