En relació a la Comissió informativa de l’àrea de Territori celebrada ahir dia 15 de febrer, Terrassa en Comú vol aclarir una sèrie de punts centrats en dos temes de cabdal importància per a la ciutat com són la gestió de l’aigua i el transport públic municipal.

Pel que fa a la tarifa i la gestió l’aigua, denunciem que la proposta de revisió de tarifes de l’aigua presentada oficialment per l’empresa concessionària Mina en data 9 de desembre de 2015 no ha estat informada per part del govern municipal a Terrassa en Comú fins a data d’ahir, dos mesos i mig després, i que la primera notícia que hem tingut d’aquest fet és pels mitjans de comunicació.  Volem remarcar que el termini de resposta de 30 dies que té el govern municipal, finalitza avui i encara no ha estat possible que el Ple ratifiqui el decret de denegació que signà l’alcalde recentment.

Aquest fet ha obligat al govern a sol·licitar una ampliació de termini a la Comissió de Preus de Catalunya, per tal de poder fer efectiva la denegació de la proposta d’augment d’1,5% de la tarifa que ha fet Mina. Per aquest motiu s’ha incorporat la proposta per via d’urgència. La gravetat de la situació s’accentua quan, en tot aquest període, no s’ha convocat el Consell Tècnic de l’aigua, espai de representació àmplia, creat ad hoc, per discutir temes com són les tarifes de l’aigua.

D’acord amb els fets anteriors, considerem que el govern municipal, una vegada més, ha fet una gestió nefasta, ometent informació de manera deliberada a la resta de grups municipals i, sobretot, menystenint l’espai de representació ciutadana que permet vetllar per la transparència en les decisions vinculades a la gestió de l’aigua. Aquest fet és especialment greu si tenim en compte que la decisió ha de ser aprovada pel Ple municipal, i per tant, el govern municipal torna a fer tard en el compliment de les seves obligacions. I, en conseqüència, que les decisions s’hagin de prendre amb presses i assumint el greu risc que l’ampliació de termini no sigui acceptada, i que, per tant, la proposta de revisió de tarifes no pugui ser denegada.

Recordem que a data d’avui encara no s’ha iniciat cap procés o acció de comunicació vinculat a la decisió del futur model de gestió de l’aigua. Existint el compromís, per part de l’equip de govern, de celebrar una consulta ciutadana per decidir el model de gestió, creiem que és urgent iniciar una campanya comunicativa que obri el debat a la ciutadania respecte a la situació en què ens trobem i la decisió que s’haurà de deliberar i decidir.

Considerem que la inacció del govern respon a una manca de voluntat d’iniciar aquest procés de reflexió col·lectiva, i que aquesta actitud política contribueix, molt negativament, a la seva obligació i compromís que la consulta es pugui celebrar amb plenes garanties democràtiques.  Instem l’equip de govern que prepari i activi una campanya comunicativa encaminada a dos objectius fonamentals: el primer que la informació en relació a l’estat actual i la decisió del futur model de gestió, sigui la millor possible (en quantitat i comprensió) i el segon, que aquesta informació arribi al màxim nombre de població possible.

En referència a la compra d’autobusos Terrassa en Comú ha mantingut contactes amb l’equip de govern i amb el comitè d’empresa TMESA amb  la voluntat d’arribar a un acord que permeti iniciar el procés de renovació que la flota d’autobusos municipals necessita amb urgència.

En la primera reunió mantinguda amb el regidor del servei de medi ambient, se’ns va manifestar que no hi havia possibilitat per modificar el dictamen inicial, ja que la proposta de TeC de comprar els 10 vehicles de 12m amb tecnologia híbrida, significaria una modificació pressupostària a l’alça que no es podia assumir. Per tal de conèixer en detall quines eren aquestes dificultats Terrassa en Comú va mantenir una segona reunió amb els responsables polítics i tècnics del pressupost municipal. En aquesta reunió se’ns va explicar que la modificació pressupostària, en cas d’assumir la compra de 10 vehicles de 12m híbrids, significava incrementar la partida d’aportació a TMESA amb una quantitat aproximada de 35.000€ i 38.000€ per als exercicis 2016 i 2017 respectivament. També se’ns va informar que la modificació de pressupost es podria vehicular mitjançant un dictamen que es podria haver presentat al següent Ple.

Considerant que els terminis juguen un paper cabdal tenint en compte la urgència de renovació i el fet que l’augment de temperatures a l’estiu incrementaria el risc d’avaries greus, en aquesta mateixa reunió se’ns va informar que el període de temps previst entre l’aprovació de la proposta al Ple i el primer dia de circulació dels nous autobusos és d’aproximadament de 8-9 mesos, independentment que els vehicles siguin híbrids o dièsel.

Per tant, respecte a la impossibilitat tècnica per modificar el dictamen per raons de pressupost no és certa. És més, les quanties a incrementar són perfectament assumibles en boca del regidor Alfredo Vega. Respecte a la urgència dels terminis, si l’objectiu era renovar autobusos abans de l’estiu, l’equip de govern ha fet molt tard i el fet que s’endarrereixi l’aprovació del dictamen un mes no solucionarà aquest greu problema que únicament es pot atribuir a la nefasta gestió que el govern del PSC ha fet del servei de transport públic municipal en anys anteriors. Altrament,  el fet de decidir comprar 10 autobusos de 12m híbrids no altera els terminis previstos.

Fetes aquestes indagacions, des de TeC continuem sense entendre quins són els arguments reals de l’equip de govern per continuar defensant la compra de vehicles dièsel. I per aquest motiu, oferim la proposta de modificació del dictamen en el sentit de proposar que els 10 autobusos de 12m a comprar siguin híbrids, una tecnologia menys contaminant i més eficient que la dièsel, admetent que els autobusos articulats que en l’anterior esmena es proposaven híbrids puguin ser dièsel, entenent que, a diferència dels de 12m, no existeixen les mateixes garanties respecte al seu funcionament. Creiem que aquesta és una proposta molt més coherent amb els compromisos i objectius ambientals assumits per l’Ajuntament de Terrassa i que des de Terrassa en Comú compartim i defensem, per avançar cap a una ciutat més saludable i amable per als seus habitants.