En el Ple del passat dijous dia 28 de febrer va succeir un fet rellevant: el dictamen relatiu a la renovació de 15 autobusos de la flota del servei municipal de transport públic no va prosperar. La situació a la qual hem arribat en el tema dels autobusos a la nostra ciutat deixa palesa la inoperància i falta de planificació de l’equip de govern amb un la celebració d’un concurs de manera il·legal que va quedar suspès. Lamentem que no poguéssim aprovar un dictamen que permeti avançar amb diligència en la urgent renovació que necessita l’actual flota d’autobusos del transport públic municipal.

I no va ser possible per la incapacitat de l’equip de govern d’entendre què vol dir governar en minoria i per la seva manca de predisposició a treballar conjuntament les qüestions importants de ciutat. Una vegada més el govern de la ciutat va presentar la proposta de manera tancada sense haver compartit abans els criteris amb la resta de grups i posteriorment es va negar a treballar conjuntament en una nova proposta, que va presentar TeC i que creiem que és molt més coherent des del punt de vista dels compromisos polítics en matèria de mobilitat i medi ambient, i econòmicament assumible.

Certament aquest va ser un fet important i greu. Però més greu va ser el que es va produir l'endemà del Ple. El passat divendres es van produir dos fets que no podem i no volem deixar passar sense que tinguin una resposta clara per tal d’evitar confusions i malentesos intencionats i fomentats per l’equip de govern d’aquest Ajuntament.

Al matí es va efectuar una roda de premsa en la que van comparèixer els senyors Vega, Armengol i Sàmper per valorar el Ple del dia anterior. A la tarda, des del perfil de tuiter oficial de l’Ajuntament de Terrassa es va informar que “l’Ajuntament de Terrassa havia fet una roda de premsa per valorar el Ple” Posteriorment, i com a conseqüència dels comentaris que des de perfils de l’oposició i de ciutadans en general es van produir, es va esborrar el tuit.

Pot semblar un fet o un error anecdòtic, però creiem sincerament que no ho és. Creiem que és un fet que explica allò que sovint hem denunciat, i és que després de 36 anys de govern el PSC confon l’Ajuntament amb casa seva. I aquesta percepció el porta a fer tuits d’aquests de tipus, a comportar-se com si estiguessin ells sòls a l’Ajuntament i que malgrat estar en minoria poden fer el que vulguin com vulguin.

I aquesta és la mentalitat que va portar a tres membres de l’equip de govern a declarar en aquella roda de premsa que els grups de l’oposició, respecte al dictamen dels autobusos, havíem enganyat a la ciutadania per què havíem canviat el vot que havien manifestat en la comissió informativa de territori i el vot final al Ple. Fins i tot el senyor Sàmper, es va atrevir a dir amb molta credibilitat i convenciment que havíem tingut un comportament immoral per haver canviat el vot entre la comissió i el Ple.

En primer lloc cal aclarir que el vot en les comissions informatives és únicament per decidir elevar el dictamen al Ple i que en cap cas significa un posicionament definitiu respecte la proposta. No només ho diem nosaltres, ho ha explicat de manera reiterada i clara el secretari d’aquest Ajuntament en diverses ocasions a la comissió de Territori. Si consulteu les actes de les sessions així queda recollit. No sé si per aquests senyors el Secretari municipal també menteix. Per tant, el regidor de medi ambient que és el president de la comissió de territori ho sap.

Cal aclarir que l’abstenció a un dictamen en comissió, sovint significa que s’espera a revisar en profunditat la documentació i/o a comentar amb l’equip de govern la proposta per tal determinar el sentit del vot del Ple. Per això, després que tots els grups de l’oposició ens abstinguessim en comissió, el més adequat hagués estat que el regidor s’hagués preocupat de parlar amb els grups per tal d’assegurar una majoria en la votació del Ple, fet que no es va produir.

De fet, va ser al revés. Va ser TeC que d’una manera transparent i constructiva va traslladar una proposta alternativa al regidor de Medi Ambient abans de ser presentada com esmena al dictamen elevat al Ple. I es va fer amb l’oferiment de treballar conjuntament (ja que no ho havia fet ell com li hagués correspost) en un nou dictamen que fos molt més coherent amb els objectius ambientals o de salut que creiem que compartim.

En primera instància el regidor ens va dir que si que s’acceptava amb caràcter addicional, és a dir que el dictamen recollís les dues propostes, i en canvi poques hores abans del Ple se’ns va comunicar que no era possible, circumstància que denota un alt nivell de confusió i diria que incapacitat del mateix regidor per prendre decisions. Davant de l’oferiment de TeC a treballar conjuntament en una nova proposta més coherent amb els objectius ambientals compromesos i compartits, hi hagué una rotunda negació per part de l’equip de govern. Ens hauríem de preguntar doncs, qui fa d’oposició a les propostes de treball conjunt per arribar a propostes consensuades i que siguin majoritàries? Qui és el veritable responsable de paralitzar accions importants per a la ciutat?

El més honest en aquest cas, per part de l’equip de govern, hauria estat assumir els errors i la incapacitat política per arribar a acords. I a continuació treballar per construir un nou dictamen, en lloc de convocar una roda de premsa per intentar enganyar i camuflar-se amb falsedats, fent veure que la responsabilitat és dels altres.