El passat ple de l'Ajuntament de Terrassa es va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú per donar suport als afectats de Síndromes de Sensibilització Central. Aquesta proposta neix d'associacions i persones afectades per aquest tipus de malalties, que han decidit presentar aquesta proposta als Ajuntaments perquè posin en marxa plans de rescat per a aquestes persones. Previ a l'aprovació a l'Ajuntament de Terrassa ja s'havia aprovat a Tarragona, Barcelona, Vilanova i Vic.

Des de Terrassa en Comú vam intentar que s'aprovés la proposta de les associacions i afectats/des com acord de junta de portaveus, però no va ser possible, per què alguns partits no ho van acabar de veure, i per això la vam portar com a proposta de resolució al passat ple del 28 de gener.

Finalment, vam aconseguir arribar a un acord amb el PSC, havent de modificar petits detalls de la proposta inicial. A la votació del ple, tots els grups polítics van votar a favor de la proposta i per tant va quedar aprovada per unanimitat.

Ara des de Terrassa en Comú i conjuntament amb les persones afectades, tenim la responsabilitat de vetllar perquè es compleixin els acords contemplats en aquesta proposta.

 

Descàrrega: