Terrassa en Comú vol manifestar, en relació a la desestimació en el Ple d’ahir del dictamen “Autoritzar a TMESA la renovació de diversos vehicles pel període 2016-2017” el següent:

  • Lamentem que ahir no poguéssim aprovar un dictamen que permeti avançar, amb diligència, en la urgent renovació que necessita l’actual flota d’autobusos del transport públic municipal. 
  • No va ser possible per què, una vegada més, el govern de la ciutat va presentar la proposta de manera tancada sense haver compartit abans els criteris amb la resta de grups. Una proposta que és contradictòria amb les conclusions de l’informe tècnic que la fonamenta i que és absolutament incoherent amb els compromisos polítics en matèria de mobilitat i medi ambient presos públicament pel govern.

Tanmateix, entenent que existien objectius compartits, TeC va oferir al govern una proposta alternativa, que significava apostar decididament pels autobusos híbrids, una tecnologia menys contaminant i més eficient que la dièsel, per avançar cap a una ciutat més saludable i amable per als seus habitants. Una que proposta que va ser rebutjada per l’equip de govern, que, fins i tot, va rebutjar la possibilitat de retirar el dictamen i treballar conjuntament en un de nou per al proper Ple.

Si avui no és possible iniciar el procés de renovació d’autobusos és per què lamentablement la ciutat de Terrassa té un govern PSC-CiU que actua amb supèrbia, com si governés en majoria, menyspreant el treball, el criteri i la disponibilitat de Terrassa en Comú.

No obstant això, nosaltres mantenim el nostre compromís i oferiment per treballar conjuntament amb el govern, i ajudar-lo a prendre decisions valentes, amb fets i no només de paraula, que permetin avançar cap a un model ciutat més saludable i amable per tothom.