Terrassa en Comú presentarà a la Junta de portaveus de l’Ajuntament un acord relatiu al suport als afectats de síndromes de sensibilització central (Fibromiàlgia, l’Encefalomielitis Miàlgica, la Sensibilitat Química Múltiple i l’Electrohipersensibilitat).

Un acord que s’ha presentat a petició de les associacions de persones afectades que estan portant a terme una campanya perquè s’aprovi al número més gran d’Ajuntaments. Tarragona ha estat la primera ciutat que aprova, per unanimitat, la realització d’un programa de suport.

Els malalts de SSC són els més desatesos a Catalunya i representen un 3,5% de la població. A la nostra ciutat es calcula que hi ha 7525 persones afectades, que limiten molt la seva vida i la de les seves famílies, amb una situació d’aïllament, exclusió social i precarietat econòmica.

TeC proposa a la Junta de portaveus la creació i desenvolupament d’un programa de suport específic als afectats de SSC de la nostra ciutat i a les famílies; un programa que ha de ser efectiu el 30 de novembre de 2016; informar totes les associacions que s’hi dediquen del procediment d’execució del programa així com instar la Generalitat de Catalunya i al Govern d’Espanya a posar en pràctica un programa de suport específic a la resta de Catalunya.