El Casal Cívic de Can Tusell va acollir divendres 15 de gener la cinquena audiència ciutadana de Terrassa en Comú. L’acte va ser presentat i moderat per Albert Martí, representant del Consell Municipal del districte 6.

Els barris són un eix central per a TeC, per això és important saber quins temes I preocupacions centren la vida de cada barri. Quines són les prioritats dels veïns? Què passa amb els barris perimetrals? Són algunes de les preguntes que els regidors de TeC van fer al públic assistent.

La transformació del model de la nostra ciutat és primordial per poder donar resposta als temes més aportats pels veïns: transport públic, amb la proposta de passar del sistema radial existent a l’ortogonal com el de Barcelona. En el cas del barri de Can Tusell que els autobusos passin és una necessitat vital per a la supervivència del barri.

D’altres temes d’importància que va aportar la ciutadania van ser el model de gestió de l’aigua, fer política amb la gent, la sensació d’abandonament per part de l’Ajuntament del barri i el reglament de participació ciutadana, entre d'altres.