El ple ordinari de l’Ajuntament de Terrassa del 22 de desembre va aprovar la proposta de resolució presentada per Terrassa en Comú "Per fer el Programa d’Actuació Municipal i el pressupost obert, participatiu i transparent".

Obrir processos participatius on la ciutadania sigui la protagonista hauria de ser la prioritat de qualsevol govern municipal, processos de caràcter vinculant que permetin anar generant una cultura de la participació democràtica que incentivi la ciutadania a prendre part activa de les qüestions que l'afecten més de prop.

El Programa d'Actuació Municipal és una eina que permet definir les principals línies estratègiques, els objectius, les mesures i les accions que es duran a terme al llarg d'un any o de mandat, per tant una eina de planificació política del govern de la ciutat.

La proposta aprovada recull una sèrie d’acords com el d’obrir un procés participatiu per l'elaboració del Programa d'Acció Municipal on la ciutadania pugui plantejar nous objectius, mesures i actuacions, amb espais de debat i amb mecanismes de seguiment de cadascuna de les propostes ciutadanes. La proposta recull que cada PAM ha d’anar acompanyat d'un procés de pressupostos participatius, així com la creació d’una comissió de seguiment del procés participatiu.