Terrassa en Comú ha comparegut avui en roda de premsa per explicar les 5 propostes de resolució que portarà al Ple Municipal d’aquest dijous. 5 propostes que estan vinculades a les línies programàtiques de TeC i que no han estat plantejades des de la visió crítica sinó aplicant una voluntat proactiva i constructiva per a la nostra ciutat.

La primera proposta centrada en iniciar un procés de treball per a implantar la Renta Social Municipal complementària per famílies sota el llindar de la pobresa a Terrassa que vol garantir unes condicions socials mínimes per a tots els ciutadans de Terrassa. Una renda social que ja estava al programa de TeC i que altres ciutats com A Corunya posarà en marxa el 2016. A Catalunya hi ha un 20% de persones en el llindar de la pobresa, a Terrassa la xifra és del 19%, 41.000 persones, que han de ser la nostra prioritat. Els Ajuntaments han de fer un pas endavant en situacions d’emergència social, amb actuacions valentes que és el que estem proposant. La nostra ciutat necesita superar l’actual política d’ajudes i establir suport econòmic d’inclusió, incorporant aquest suport al catàleg de serveis socials municipals. Cal avançar, mentre el parlament no aprovi la Renda Garantida de Ciutadania, cap a la consolidació del suport econòmic en forma d’una Renda Municipal Complementària, finançada amb recursos municipals a partir d’una clara reorientació de les prioritats i vinculada a la resta de mesures que ja hi ha en marxa per a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social a la nostra ciutat.

La segona proposta, conjunta amb ERC-Mes i CUP, per garantir  la correcta reversió del servei d’aigua, l’adequada construcció dels diferents escenaris de gestió i un procés de deliberació participativa amb totes les garanties democràtiques.  És el moment de prendre accions polítiques clares per tal de garantir que els procés de reversió del servei d’aigua s’efectuarà de manera rigorosa, amb la màxima transparència, i amb les màximes garanties de que es defensarà l’interès col·lectiu de la ciutadania de Terrassa per davant de l’interès d’una empresa privada. Creiem en la necessitat d’abordar el procés amb l’assoliment de 4 etapes que s’han d’entendre acumulatives: liquidació de l’actual concessió, construcció de la factibilitat dels diferents models de gestió, procés de deliberació i decisió democràtica oberta a la ciutadania i implantació del nou model.

La tercera proposta, per fer el programa d’actuació municipal obert, participatiu i transparent. Des de TeC creiem que la ciutadania ha de ser protagonista de la diagnosi i també de la solució als problemes. Hem de recuperar la lògica de la corresponsabilitat amb la ciutadania, habilitant processos perquè la ciutat pugui aportar propostes. Una de les mesures en auqest sentit que proposem és obrir un procés participatiu per l'elaboració del Programa d'Acció Municipal obert a noves propostes d'objectius, de mesures i d'actuacions, amb espais de debat i de deliberació, transparent, obert, documentat a través d'internet, amb mecanismes de seguiment de les propostes ciutadanes, i amb un sistema de priorització.

La quarta proposta, presentada juntament amb ERC-Mes per al reconeixement de la sobirania del poble de Catalunya per a decidir el seu futur.

I la cinquena sobre la recollida de residus i la neteja dels espais de contenidors. El problema de gestió dels residus no és només un problema de recursos, sí un de gestió i criteris. Fins ara l’actitud de la ciutat ha estat reactiva, fomentada en les queixes dels ciutadans. Des de TeC demanem que s’aprovi el Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2016 – 2020, introduint una proposta/esmena que faci referència en els objectius específics i les accions sobre l’empresa municipal amb els objectius de millorar el servei i la dotació de recursos necessaris.

Cinc propostes, vinculades amb les línies programàtiques de TeC, que volen treballar per a la nostra ciutat i per a la ciutadania.