Terrassa en Comú ha presentat avui en roda de premsa la proposta de resolució "Accions per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica". Unes propostes molt avançades amb les que dóna un pas endavant en matèria de polítiques d’habitatge per aconseguir que Terrassa sigui la primera ciutat que posi les condicions per aplicar la ILP i convertir-se en referent.

Terrassa es troba en una situació d’emergència social, especialment greu en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Per fer front a aquesta situació cal conèixer amb precisió quina és la magnitud del problema i quins són els instruments dels quals disposa l’Ajuntament per fer-hi front. Hem d’actuar amb responsabilitat, actuant per preparar la nostra ciutat per a l’aplicació de la ILP. Cal que l’administració local prengui un paper proactiu, prengui totes aquelles mesures necessàries per saber amb exactitud quines estan sent en temps real les afectacions i, sobretot, sigui valenta en l’aplicació dels instruments legals de què disposa. L'ajuntament no té ni les dades, ni les eines ni el coneixement sobre la situació de la ciutat.

Des de TeC creiem l’ajuntament té la responsabilitat i les competències per poder prendre una sèrie d’ acords entre els quals destaquen la destinació dels habitatges de titularitat pública municipal de règim HPO al lloguer social; l’elaboració d’un cens amb les famílies en risc d’exclusió residencial i en risc de desnonament; elaborar un informe sobre la situació de les famílies en risc; fer un cens dels habitatges buits de propietat de grans tenidors; dissenyar un programa integral per a la mobilització d’habitatge buit; ordenar a Mina d’Aigües de Terrassa el cessament dels talls a les famílies en risc d’exclusió residencial; garantir que la ciutadania rep tota la informació per a poder defensar els seus drets; entre altres mesures urgents.

Per mitjà d’aquesta proposta de política molt avançada en matèria d’habitatge Terrassa serà la ciutat referent amb l'aplicació de la nova llei.