El passat cap de setmana Terrassa en Comú ha participat en la trobada “Ciutats pel Bé Comú, guanyar compartint experiències de canvi” organitzat per l’Ajuntament de Barcelona al voltant de municipis on governen candidatures pel canvi: Barcelona, Madrid, Saragossa, A Corunya, Badalona, Iruña, Cádiz i Santiago, entre altres.

Dissabte matí TeC va estar present a 4 taules de treball (Participació, Habitatge, Feminismes i Xarxes) on es van posar en comú objectius, criteris, eines, reptes i dificultats. Més enllà dels temes tractats, des de TeC voldríem destacar dues qüestions:

1. Una actitud compartida per tots els grups. Davant l’actitud conformista i resignada que molts ajuntaments han practicat (i d’altres segueixen practicant), existeix l’actitud i el determinisme per fer front i superar les dificultats que plantegen els marcs normatius, limitacions competencials municipals i, sobretot, la voluntat d’avançar cap a una nova cultura política municipal que reconfiguri les pautes de relació amb la ciutadania.

2. El convenciment que el veritable valor del canvi iniciat el passat mes de maig radica en el seu potencial de construir una xarxa de municipis que treballin de manera coordinada per fer front a problemàtiques i dificultats comunes. Una xarxa de municipis capaç de fer front a immobilismes de les administracions superiors. Una xarxa que permeti unir forces per fer front, de manera conjunta i més efectiva, a dificultats i poders fàctics. Una xarxa que deixi enrere ciutats aïllades i alcaldes autistes que competeixen per ser més que la resta. Una xarxa que no persegueix protagonismes individuals, al contrari, que construeix protagonisme col•lectiu i ciutadà.

Una trobada que ha servit per donar un pas endavant per recuperar les nostres ciutats.