Un any d'Aigua Pública a Terrassa, aquest va ser el nostre compromís i seguirem treballant per una gestió transparent i amb participació ciutadana.

En data 10 de desembre de 2018 va començar a funcionar «Taigua» la nova empresa pública municipal que gestiona el subministrament d'aigua a la ciutat de Terrassa. Un aniversari que cal celebrar per la seva importància política i social que té.

Què va passar perquè després de 75 anys, de comoditat i connivència entre concessionària i Ajuntament canviés el destí contra tot pronòstic? Per a què el PSC canviés d'opinió i s'afegís a la municipalització aconseguint una àmplia majoria política al Ple municipal a favor de la gestió pública?

Terrassa En Comú va néixer amb el compromís de canviar les maneres de fer política a la ciutat i amb la recuperació de la gestió pública de l'aigua ho vam demostrar.

Des de Terrassa en Comú celebrem que Terrassa hagi aconseguit implementar un nou model de gestió pública que incorpora noves maneres d'entendre la seva gestió, que la fan més transparent, més participativa i més justa.