CATALUNYA EN COMÚ, com a organització feminista, fa una crida a participar en els actes amb motiu del 25 de novembre.

El 25 de novembre sortirem als carrers i places de pobles i ciutats per a exigir poder viure lliures de violències masclistes. Sortirem per trencar el silenci front les violències masclistes i per denunciar que:

  • Les violacions, les agressions sexuals, l’assetjament, els feminicidis, ja siguin a casa, al carrer, a l’escola, a la feina,  a internet, a les institucions, o en grups religiosos, socials, políticsno són fets aïllats sinó que responen a un mandat patriarcal basat en les desiguals relacions de poder existentsLes arrels de la violència masclista cal buscar-les i analitzar-les des de  la perspectiva del poder d’apropiació del cos i les vides de les dones, lesbianes i trans per part dels homes, en tant que conquesta i forma de dominació.

Una agressió sexual és una expressió més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la nostre vida. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades, hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i no ens volem culpabilitzar més.

  • Les  violències patriarcals ens afecten a totes – dones, lesbianes i trans – de forma diferent en funció de múltiples factors: racisme, estatus migratori, edat, situació socioeconòmica i familiar; treball assalariat, treball de la llar, maternitat- no maternitat, diversitat funcional física, psíquica o sensorial, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, etc.  Si  es nega  aquesta  diversitat,  esdevenen invisibles les nostres necessitats específiques davant les violències, tant pel que fa a les respostes com a les mesures que permeten prevenir-les.

Totes les  dones, lesbianes i trans  hem  de   veure  reconeguts tots els nostres drets i els hem de poder exercir plenament. Exigim i exigirem que totes les dones, lesbianes i trans tinguem garantits els nostres drets amb independència de la condició administrativa, incloent-hi drets socials com el dret a la salut, al treball i a l‘habitatge, condicions bàsiques per a sortir de relacions abusives i en conseqüència que es garanteixi la nostre seguretat jurídica i protecció quan denunciem violències masclistes.

Des de Catalunya en Comú, vam néixer amb l’objectiu de construir una nova forma de fer política que poses la vida al centre, una vida digna i lliure de violències. Per a Catalunya en comú el feminisme és un posicionament polític vertebrador del nostre espai, i com a organització feminista exigim que lluita contra totes les violències masclistes, sigui una prioritat d’Estat.

Treballarem per desarticular el model patriarcal, exigint i liderant canvis legislatius per assolir l’equitat de gènere i que totes les polítiques públiques i serveis, inclosos els pressupostos, tinguin perspectiva de gènere i feminista.

Aquest 25 de novembre, com cada dia, serem als carrers. Serem als carrers per construir xarxes de sororitat i serem als carrers per aquelles que avui ja no hi poden ser, per aquelles que vivim violències masclistes, i per aquelles que demà podem ser agredides i assassinades. Serem veu, serem ràbia, serem indignació, però sobretot, serem la denúncia permanent front un sistema patriarcal, racista i colonial.