Barcelona prohibeix obrir nous locals de joc i apostes i limita la publicitat d’aquestes activitats per preservar la salut de la ciutadania i evitar addicions.

El mes de gener de 2019 Terrassa en Comú va presentar una proposta per a la regulació de la proliferació de les cases d'apostes a la nostra ciutat que va ser aprovada pel Ple municipal.

Esperem que seguint els passos de Barcelona, en aquest mandat el nou equip de govern la porti a la práctica.