L'ex diputada Lucia Martín i candidata a la llista de Barcelona en Comú ha participat amb Xavi Martínez a la roda de premsa de Terrassa en Comú per parlar d'habitatge.
"La problemàtica de la vulneració del dret a l'habitatge s'està patint a molts llocs de Catalunya, una problemàtica global, però que al nostre país estem patint més intensament perquè tenim un bagatge de polítiques d'habitatge nefastes, com la falta de parc públic de lloguer" ha explicat la Lucia. Durant anys s'han fomentat habitatges de protecció oficial de compra, provocant que hi hagi un parc públic de l'1% quan al nostre entorn europeu arriba al 20%. "A tot això li hem de sumar la catifa vermella que tant PP com PSOE ha posat als fons d'inversió perquè vinguin empreses especuladores a invertir en el mercat de lloguer, provocant aquesta pujada de preus que estem patint". 

Per reverteir les nefastes polítiques del Partit Popular i del Partit Socialista, les ciutats tenen un paper clau, ja que des de les ciutats es poden fer polítiques pioneres i que protegeixin els drets de la ciutadania", ha explicat Lucía Martín. Polítiques que el PSC no ha fet a la nostra ciutat com impulsar un parc públic de lloguer, protegir els drets de la ciutadania, defensar-la de l'especulació i corresponsabilitzar el mercat privat que durant anys s'ha beneficiat d'ajudes i subvencions.

La situació de Terrassa és d'emergència habitacional on "ens hem trobat que el govern del PSC no ha iniciat cap habitatge de protecció oficial durant aquest mandat i només s'han finalitzar vuit de promocions privades" com ha explicat Martínez. El programa electoral de TeC porta més de 63 mesures per garantir el dret a l'habitatge a la nostra ciutat, com "l'aplicació immediata del 30% de cessió obligatòria d'habitatges a noves construccions, que podria suposar a la nostra ciutat uns 130 habitatges de protcecció ofical a l'any. Una segona mesura que volem destacar és plantejar un pla de xoc per incrementar el parc d'habitatge de la nostra ciutat en un 15% anualment. Així com la destinació del 15% del superàvit de la ciutat a la construcció o compra d'habitatge per fer-lo de lloguer social". Terrassa pateix 3 desnonaments al dia, des de Terrassa en Comú "plantegem crear un servei específic d'intervenció en situacions de pèrdua d'habitatge" com ha explicat Martínez. Un servei que no només faria de mediació amb els bancs, sinó que faci acompanyament emocional i fins al darrer minut. Tammateix el programa de TeC proposa la creació d'un espai de defensa dels llogaters i llogateres, així com la creació d'un Observatori d'Habitatge Local que farà el seguiment de totes les polítiques que s'implementin amb participació de la ciutadania i de les entitats que treballen en el dret a l'habitatge.

Els ajuntaments han de liderar i impulsar que aquestes polítiques siguin possibles. Mesures que només es podran dur a terme amb un govern valent, en paraules de la candidata de BeC "per poder fer això a Terrassa l'única garantia és Terrassa en Comú i Xavi Matilla. Cal un govern valent que només TeC podrà encapçalar" com ha emfasitzat la Lucia a la roda de premsa.